منابع خبری

آخرین خبرهای «استخدامی»

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آتش نشانی آذربایجان غربیاستخدامی ، 5 روز پیشطی اطلاعیه ای که توسط اداره کل امور شهری و شوراها منتشر گردید نتایج نهایی آزمون استخدامی شهرداری ها بهمن ۹۴ در مشاغل عملیاتی آتش نشانی به شرح ذیل اعلام می گردد.

استخدام شرکت هواپیمایی زاگرس سال ۹۶استخدامی ، 5 روز پیششرکت هواپیمایی زاگرس جهت واحد هتل در مشهد استخدام می نماید:

تعیین تکلیف استخدام غیرقانونی استانداری سیستان و بلوچستاناستخدامی ، 5 روز پیشاستاندار سیستان و بلوچستان: وضعیت لیست ۴۷ نفره استخدامی ابتدای سال آینده مشخص می شود

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۸ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 6 روز پیشنیازمندی های استان زنجان - 28 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲۸ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی- 28 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۸ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 28 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۸ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی - 28 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۶ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان فارس - 26 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان البرز – ۲۶ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان البرز- 26 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۶ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی - 26 اسفند ماه 94

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۶ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 26 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان کرمانشاه – ۲۶ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان کرمانشاه - 26 اسفند ماه 95

اعلام زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان استخدام سازمان امور مالیاتیاستخدامی ، 1 هفته پیشبدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور می رساند.

روزنامه استخدامی استان فارس- ۲۵ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان فارس - 25 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۲۵ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خوزستان - 25 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۵ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 25 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲۵ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی- 25 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان همدان – ۲۵ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان همدان - 25 اسفند ماه 95

روزنامه استخدامی استان کرمانشاه- ۲۵ اسفند ماه ۹۵استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان کرمانشاه- 25 اسفند ماه 95

استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۹۶استخدامی ، 1 هفته پیشسازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی واحد های تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و درمان در سراسر کشور استخدام نماید.