آخرین خبرهای «استخدامی»

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۹ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 5 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی - 29 آبان ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲۹ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 5 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی - 29 آبان ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۹ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 5 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 29 آبان ماه 96

روزنامه استخدامی استان قم – ۲۹ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 6 ساعت پیشنیازمندی های استان قم - 29 آبان ماه 96

روزنامه استخدامی استان همدان – ۲۹ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 7 ساعت پیشنیازمندی های استان همدان -  29 آبان ماه 96

ثبت نام ۱۴۱۲۵ نفر تا ظهر امروز در آزمون استخدامی وزارت بهداشتاستخدامی ، 9 ساعت پیشسرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت گفت: ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت از روز 25 آبان ماه از طریق درگاه آزمون های استخدامی سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده و تا ظهر امروز 14 هزار و 125 نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند.

روزنامه استخدامی استان هرمزگان – ۲۹ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 11 ساعت پیشنیازمندی های استان هرمزگان - 29 آبان ماه 96

روزنامه استخدامی استان قزوین – هفته پنجم آبان ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان قزوین  - 27 آبان ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۲۹ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان اصفهان - 29 آبان ماه 96

استخدام دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته ها در سراسر کشوراستخدامی ، 1 روز پیشصنایع رباتیک ایران جهت تکمیل کادر آموزشی خود در شهرهای مختلف ایران دعوت به همکاری می نماید.

کارت آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایراناستخدامی ، 1 روز پیشکارت آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران

روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۷ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان فارس - 27 آبان ماه 96

روزنامه استخدامی استان قم – ۲۷ آبان ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان قم - 27 آبان ماه 96

استخدام یک شرکت دارویی بزرگ واقع در اصفهان استخدامی ، 1 روز پیشیک شرکت دارویی بزرگ واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.