آخرین خبرهای «ای استخدام»

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فعال در زمینه ی نفت و گاز در اهوازای استخدام ، 1 ساعت پیشیک شرکت فعال در زمینه ی نفت و گاز جهت تکمیل کادر مالی خود نیازمند جذب نیرو در اهواز با ... .

استخدام حسابدار،بازاریاب محیطی در شرکت مایاتک-اصفهانای استخدام ، 1 ساعت پیششرکت مایاتک مجری سایت تخفیف گروهی لند کارت در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در اصفهان دعوت ... .

استخدام پشتیبان مشاورآموزشی درکانون فرهنگی(قلم چی)/ رشتای استخدام ، 1 ساعت پیشکانون فرهنگی آموزش(قلم چی)دختران رشت از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در رشت دعوت به همکاری می نماید. ... .

استخدام کارمند فروش در مرکز ملی رزرواسیون اقامتی کشور-مشهدای استخدام ، 1 ساعت پیشمرکز ملی رزرواسیون هتل ها و اماکن اقامتی کشور (اقامت ۲۴) در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط ... .

استخدام برنامه نویس با سابقه در یک شرکت معتبر در تهرانای استخدام ، 1 ساعت پیشیک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به ... .

استخدام ۷ ردیف شغلی در موسسه نخبگان جوان/تهرانای استخدام ، 1 ساعت پیشآگهی استخدام مؤسسه آموزشی – نرم‌ افزاری نخبگان جوان مؤسسه آموزشی – نرم‌ افزاری نخبگان جوان، فعال در زمینۀ کسب‌ ... .

استخدام کانتر فروش آژانس هواپیمایی،کارآموز باحقوق،طراح بنرای استخدام ، 1 ساعت پیشآژانس مسافرتی بهشاد گشت سفیران، در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران محدوده میدان ولیعصر استخدام ... .

استخدام طراح و گرافیست در گروه نرم افزاری نوین پرداز-مشهدای استخدام ، 1 ساعت پیشگروه نرم افزاری نوین پرداز جهت تکمیل کادر فنی خود در مشهد از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر ... .

استخدام سرپرست،کارشناس فروش در موسسه معتبر آموزشیای استخدام ، 1 ساعت پیشیک موسسه معتبر آموزشی در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می ... .

استخدام مهندس برق در شرکت کنترل سازان فرایند-یزدای استخدام ، 1 ساعت پیششرکت کنترل سازان فرایند در راستای تکمیل کادر خود در یزد از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت ... .

استخدام کارشناسی،کارشناسی ارشد برق/جهت همکاری در عسلویهای استخدام ، 1 ساعت پیشیک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر از تهران و بوشهر جهت همکاری در عسلویه ... .

استخدام سرپرست فروش،کارشناس فروش،راننده در شرکت خوشنامای استخدام ، 1 ساعت پیششرکت معتبر و معظم آشپزباشی خوشنام (نماینده انحصاری در زمینه موادغذایی و بهداشتی) جهت توسعه فروش خود از افراد ذیل ... .

استخدام مسئول فنی(متالوژی،الکترونیک)،مدیر تولید-شهر صنعتی کاوه/ساوهای استخدام ، 1 ساعت پیشفولاد تسمه پاسارگاد واقع در شهر صنعتی کاوه در شهر ساوه در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ... .

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی-اصفهانای استخدام ، 1 ساعت پیشیک شرکت تجهیزات پزشکی در راستای تکمیل کادر خود در اصفهان در شهرک صنعتی دولت آباد از افراد واجد شرایط ... .

استخدام کارمنداداری(مدیریت بازرگانی،حسابداری)مسلط به زبانای استخدام ، 1 ساعت پیششرکت حمل و نقل بین المللی معتبر در محدوده پارک ساعی در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ... .

استخدام مسئول دفتر،آشنا به انگلیسی در فراروانکارهای پارسیانای استخدام ، 1 ساعت پیششرکت بازرگانی فرا روانکارهای پارسیان در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی ... .

استخدام تکنسین آزمایشگاه مکانیک,کارشناس سختی سنجی وآنالیزموادای استخدام ، 1 ساعت پیشیک شرکت معتبر در زمینه خدمات فنی و مهندسی در غرب تهران درنظر دارد، جهت تامین بخشی از نیروی انسانی ... .

استخدام ۴ ردیف شغلی دریک شرکت تولیدکننده روان‌کننده‌های صنعتیای استخدام ، 1 ساعت پیشیک شرکت تولیدکننده روان‌کننده‌های صنعتی اروپایی مطرح در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در دفتر ایران از ... .

استخدام کارشناس تولید محتوا در گروه صنعتی مسیناای استخدام ، 1 ساعت پیشگروه صنعتی مسینا در راستای تکمیل کادر خود از یک نفر با توانمندی های زیر در تهران دعوت به همکاری ... .

استخدام مهندس فروش,تحصیلدار در یک شرکت تولیدکنندهای استخدام ، 1 ساعت پیشیک شرکت تولیدکننده روان‌کننده‌های صنعتی اروپایی مطرح در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در دفتر ایران از ... .