منابع خبری

آخرین خبرهای «سازمان سنجش»

اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور ( تاريخ اطلاعيه 1395/12/25)سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره حذف برخي از كدرشته محل‌هاي دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی و دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمي – كاربردي در نیمسال دوم سال ‌تحصیلی 96- 1395سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

سيستم خرید اینترنتی سازمان سنجش (فروش Voucher آزمون GRE General و TOEFL)سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت نام در آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) وزارت نيرو در سال 1396سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره پذيرش كدرشته‌ محل‌هاي دوره‌هاي كارداني فني و كارداني حرفه‌اي و پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌اي (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌ كاربردي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 96 - 1395سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

دفترچه پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۶ - ۱۳۹۵سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

دفترچه پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۶ - ۱۳۹۵سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

مراکز مجاز برگزاری آزمون IELTS در ايرانسازمان سنجش ، 1 هفته پیش

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 1396سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

ثبت نام آزمون استخدامي سازمان تامین اجتماعي سال 1396سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

اطلاعیه وزارت نيرو در باره نحوه محاسبه ضرايب دروس و نمره¬كل¬سازي در آزمون استخدامي شركت‌هاي وابسته (غيردولتي) در سال 1396سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص پذیرش در دوره هاي کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای و همچنين دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی براي نيمسال دوم سال تحصيلي 96 - 1395سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور ( تاريخ اطلاعيه 1395/12/21)سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور( تاريخ اطلاعيه 1395/12/18)سازمان سنجش ، 1 هفته پیش

دفترچه راهنمای آزمون شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو سال 1396سازمان سنجش ، 2 هفته پیش

ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیر دولتی) وزارت نیرو سال 1396 سازمان سنجش ، 2 هفته پیش

كارت شرکت در يكصدو شانزدهمین دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته ۲۰۱۷ TOLIMO :E-Aسازمان سنجش ، 2 هفته پیش

اعلام نتيجه نهایی سومين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی - آبان 1395سازمان سنجش ، 2 هفته پیش

اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ و نحوه‌ پرينت كارت‌ صد و شانزدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017) سازمان سنجش ، 2 هفته پیش

ویرایش و ثبت نام آزمون سراسری سال 1396سازمان سنجش ، 2 هفته پیش