منابع خبری

آخرین خبرهای «سازمان سنجش»

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت انتخاب رشته و اعلام اصلاحات و رشته‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1396سازمان سنجش ، 1 روز پیش

اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ و نحوه‌ پرينت كارت‌ صد و هفدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017) سازمان سنجش ، 1 روز پیش

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تاريخ ثبت ‌نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 سازمان سنجش ، 1 روز پیش

اطلاعيه‌ قوه قضائيه درباره‌ تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف سال 1396سازمان سنجش ، 3 روز پیش

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال 1396سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه درخصوص نحوه اعلام نتیجه و اعمال سهمیه ها در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش درسال 1395 سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرايط وضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1396 سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اعلام نتيجه نهایی سومين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی - آبان 1395سازمان سنجش ، 3 روز پیش

سامانه ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعي ۱۳۹۶سازمان سنجش ، 3 روز پیش

سیستم ثبت نام آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف 1396 سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح مورخ 1395/8/21سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص چهارمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21سازمان سنجش ، 3 روز پیش

سامانه ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعي ۱۳۹۶سازمان سنجش ، 3 روز پیش

سیستم ثبت نام آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف 1396 سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص چهارمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح مورخ 1395/8/21سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21سازمان سنجش ، 3 روز پیش

سامانه ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعي ۱۳۹۶سازمان سنجش ، 3 روز پیش

اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص چهارمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور سازمان سنجش ، 3 روز پیش