آخرین خبرهای «سازمان فضایی ایران»

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰سازمان فضایی ایران ، 1 روز پیش زبانه های خورشیدی، فورانهایی درخشان از سطح خورشید هستند، زبانه ها متصل به سطح خورشید بوده و تا محدوده ی جو خورشید (تاج) گسترش می یابند.

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹سازمان فضایی ایران ، 1 روز پیش رشته های خورشیدی مناطق بزرگی از گاز سرد و بسیار چگال هستند که معمولا به شکل خطوطی دراز و باریک در بالای کروموسفر دیده می شوند.

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸سازمان فضایی ایران ، 3 روز پیش یکی از مهمترین عوارض کروموسفر خورشید که مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته، زبانه های خورشیدی است.

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴سازمان فضایی ایران ، 3 روز پیش یکی از مهمترین عوارض کروموسفر خورشید که مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته، زبانه های خورشیدی است.

گزارش گردوغبار 16 تا 18 آذر ماه 1396سازمان فضایی ایران ، 4 روز پیشوزش باد شدید در روز پنج شنبه 16 آذر ماه، باعث ایجاد گردوغبار بر روی کشورهای عراق و عربستان گردیده و با توجه به جهت وزش باد، استان خوزستان نیز درگیر این پدیده شد. بر اثر وزش بادهای شدید و وقوع پدیده گردوغبار، ستاد بحران استان، تصمیم بر تعطیلی فعالیت کلیه دانشگاه ها، مراکز علمی، مدارس و مهدکودک ها در دو نوبت صبح و ظهر آن روز گرفت (خبرگزاری صداوسیما - خوزستان).

گرد و غبار، آذر ماه 1396سازمان فضایی ایران ، 4 روز پیشدر ادامه، تصاویر MODIS از ماهواره های AQUA یا Terra، مربوط به ماه آذر سال 1396 را مشاهده می نمایید.

نقشه جا به جایی پوسته زمین در زلزله دهم آذر ماه 1396 استان کرمانسازمان فضایی ایران ، 4 روز پیشدر ساعت 06:02 صبح مورخ دهم آذر ماه سال 1396، زلزله ای به بزرگای 6.1 در مقیاس ریشتر، استان کرمان را لرزاند. سازمان فضایی ایران با تحلیل تصاویر ماهواره ای راداری Sentinel-1A قبل و بعد از وقوع زلزله مذکور، نقشه جابه جایی پوسته زمین در راستای دید ماهواره را تولید نمود.

تاکید به توسعه همکاری در حوزه های فضایی، پست، رگولاتوری و ترانزیت دیتا بین ایران و ترکیهسازمان فضایی ایران ، 4 روز پیش

نقشه جا به جایی پوسته زمین (در راستای دید ماهواره) پس از زلزله دهم آذر ماه 1396 استان کرمانسازمان فضایی ایران ، 4 روز پیشدر ساعت 06:02 صبح مورخ دهم آذر ماه سال 1396، زلزله ای به بزرگای 6.1 در مقیاس ریشتر، استان کرمان را لرزاند. سازمان فضایی ایران با تحلیل تصاویر ماهواره ای راداری Sentinel-1A قبل و بعد از وقوع زلزله مذکور، نقشه جابه جایی پوسته زمین در راستای دید ماهواره را تولید نمود.

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳سازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش زبانه های خورشیدی، فورانهایی درخشان از سطح خورشید هستند، زبانه ها متصل به سطح خورشید بوده و تا محدوده ی جو خورشید (تاج) گسترش می یابند.

مشاهده تنفس زمین با کمک روش مرور زمان در تولید تصاویر متحرک ماهواره ای در ناسا سازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیشناسا در یک فیلم ویدئویی که با استفاده از تکنیک مرور زمان (Time-Lapse) و با استفاده از تصاویر ماهواره ای تهیه شده، تنفس زمین را در طی بیست سال (1997 الی 2017) به نصویر کشیده است.

ماهواره مینیاتوری که می تواند با سوخت آب در فضا حرکت و تصویر برداری کند.سازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش دانشمندان نوع جدیدی از ماهواره مینیاتوری به نام CubeSat ...

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲سازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش رشته های خورشیدی مناطق بزرگی از گاز سرد و بسیار چگال هستند که معمولا به شکل خطوطی دراز و باریک در بالای کروموسفر دیده می شوند.

روح زمین و شکوه آسمانسازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱سازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش زبانه های خورشیدی، فورانهایی درخشان از سطح خورشید هستند، زبانه ها متصل به سطح خورشید بوده و تا محدوده ی جو خورشید (تاج) گسترش می یابند.

تصاویر خورشید- آذرماه ۱۳۹۶سازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش

نقشه های تخریب زلزله در مناطق روستایی استان کرمانشاه در آبان ماه 1396سازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش نقشه های تخریب زلزله مناطق روستایی نزدیک شهر سر پل ذهاب واقع در استان کرمانشاه از تصاویر ماهواره ای Pleiades مورخ 1396/8/25 با توان تفکیک مکانی 50 سانتی متر بدست آمده اند.

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷سازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش رشته های خورشیدی مناطق بزرگی از گاز سرد و بسیار چگال هستند که معمولا به شکل خطوطی دراز و باریک در بالای کروموسفر دیده می شوند.

نقشه پوشش برف کشور در پنجم آذر ماه 1396سازمان فضایی ایران ، 2 هفته پیشتصویر زیر، نقشه پوشش برف کشور را در پنجم آذر ماه 1396 نشان می دهد. پایش ماهواره ای پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای TERRA/MODIS و ترکیب باندی 3-4-1 بدست آمده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می گردد، دامنه رنگ سبز تا قرمز درصد احتمال وجود برف را نشان می دهد.

چین سه ماهواره جدید به فضا پرتاب کرد سازمان فضایی ایران ، 3 هفته پیش ماهواره های مذکور براساس اعلام شرکت سازنده آنها از مرکز ماهواره ای 'تای یوان' در استان مذکور پرتاب شده و در مدار تعیین شده قرار گرفته است. این ماهواره ها از مدل هایی با نام 'جی لین' هستند که برای تقویت برنامه های اکتشافاتی، نظارتی و مصارف تجاری پرتاب شده است و چین می گوید به تقویت صنعت ماهواره های کنترل از راه دور کمک خواهد کرد.