منابع خبری

آخرین خبر های سیمپوزیا

بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران 17 ساعت پیشبیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران توسط دانشگاه-صنعتی-شریف--انجمن-کامپیوتر-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت 20 ساعت پیشهشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت توسط دانشگاه-تربیت-مدرس انجمن-مهندسی-شیمی-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی 20 ساعت پیشاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی توسط دانشگاه-جیرفت در شهر جیرفت برگزار می شود.

اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر 22 ساعت پیشاولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر توسط فصلنامه-تخصصی-شهر-و-منظر در شهر تهران برگزار می شود.

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار 23 ساعت پیشدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-گیلان،-انجمن-علمی-بهداشت-کار-ایران در شهر رشت برگزار می شود.

سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی 1 روز پیشسومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحدکاشان در شهر کاشان برگزار می شود.

نخستین همایش ملی توسعه علوم در صنایع شیمیایی 1 روز پیشنخستین همایش ملی توسعه علوم در صنایع شیمیایی توسط دانشگاه-جیرفت در شهر جیرفت برگزار می شود.

همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده 1 روز پیشهمایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده توسط موسسه-پیامبر-اعظم(ص)-ساری در شهر ساری برگزار می شود.

سومین همایش ملی گاومیش 1 روز پیشسومین همایش ملی گاومیش توسط دانشگاه-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-رامین-خوزستان در شهر اهواز برگزار می شود.

اولین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران 1 روز پیشاولین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران توسط همایش-گستران در شهر کرمان برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 2 روز پیشکنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 توسط دبیرخانه-کنفرانس در شهر رشت برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 2 روز پیشدومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات توسط موسسه-علمی-تحقیقاتی-کومه-علم-آوران-دانش در شهر بابل برگزار می شود.

کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران 2 روز پیشکنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر شیراز برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی 2 روز پیشچهارمین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی توسط شرکت-توسعه-محور-پدیده در شهر ساری برگزار می شود.

سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 6 روز پیشسومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 توسط دانشگاه-تربت-حیدریه در شهر تربت-حیدریه برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی 6 روز پیشدومین کنفرانس ملی رویه های بتنی توسط انجمن-بتن-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری 1 هفته پیشاولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری توسط شورای-اسلامی-شهر-مشهد--دانشگاه-فردوسی-مشهد--شهرداری-و-مرکز-پژوهش-های-شورای-اسلامی-شهر-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران 1 هفته پیشسومین کنفرانس ملی اویونیک ایران توسط دانشگاه-علوم-و-فنون-هوائی-شهیدستاری در شهر تهران برگزار می شود.

نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی 1 هفته پیشنخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی توسط در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد 1 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد توسط در شهر تهران برگزار می شود.

کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان 1 هفته پیشکنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان توسط سازمان-نظام-مهندسی-ساختمان-استان-مازندران در شهر مازندران--محمودآباد برگزار می شود.

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران 1 هفته پیشهشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران توسط دانشگاه-شهید-چمران قطب-علمی-آموزش-مداوم--انجمن-فلسفه-تعلیم-و-تربیت-ایران برگزار می شود.

بیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج) 1 هفته پیشبیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج) توسط پایگاه-مقاومت-ابوذر-وابسته-به-سپاه-ناحیه-مقاومت-شهرستان-مرودشت در شهر مرودشت برگزار می شود.

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کاربردهای فناوری و اطلاعات 1 هفته پیشهفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کاربردهای فناوری و اطلاعات توسط دانشگاه-علوم-و-فنون-مازندران برگزار می شود.

دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات 1 هفته پیشدومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط سازمان-فناوری-اطلاعات-ایران-(مرکز-ماهر)--دانشگاه-فردوسی-مشهد-(آزمایشگاه-تخصصی-آپا) در شهر مشهد برگزار می شود.

نهمین کنگره استروک ایران 2 هفته پیشنهمین کنگره استروک ایران توسط انجمن-سکته-مغزی-ایران-و-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-با-همکاری-کلیه-گروه-های-نورولوژی-دانشگاه-های-علوم-پزشکی-سراسر-کشور در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه 2 هفته پیشاولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه توسط انجمن-توسعه-و-ترویج-علوم-و-فنون-بنیادین--انجمن-علمی-تخصص-عمران-و-معماری در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران 2 هفته پیشچهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران توسط انجمن-توسعه-و-ترویج-علوم-و-فنون-بنیادین--انجمن-علمی-تخصص-عمران-و-معماری در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران 2 هفته پیشچهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران توسط انجمن-توسعه-و-ترویج-علوم-و-فنون-بنیادین--انجمن-علمی-تخصص-عمران-و-معماری در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران 2 هفته پیشچهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران توسط انجمن-توسعه-و-ترویج-علوم-و-فنون-بنیادین--انجمن-علمی-تخصص-عمران-و-معماری در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی 2 هفته پیشپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی توسط مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار--موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست 2 هفته پیشسومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست توسط مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار--موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی 2 هفته پیشپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسط مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار--موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران 2 هفته پیشسومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران توسط مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار--موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 2 هفته پیشششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار توسط مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار--موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان 2 هفته پیشدومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان توسط جامعه-علمی-آزمایشگاهیان-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی 2 هفته پیشسومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی توسط مرکز-تحقیقات-ایمونولوژی،-آسم-و-آلرژی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران،-انجمن-آسم-و-آلرژی-ایران،-کرسی-یونسکو-در-آموزش-سلامت در شهر تهران برگزار می شود.

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع 2 هفته پیشسیزدهمین کنگره بین المللی صرع توسط انجمن-صرع-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان 2 هفته پیشدوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان توسط انجمن-علمی-تغذیه-کودکان-ایران--دفتر-بهبود-تغذیه-جامعه--دفتر-مدیریت-بیمارستانی-و-تعالی-خدمات-بالینی اداره-سلامت-کودکان-وزارت-بهداشت-درمان-و-آموزش-پزشکی انستیتو-تحقیقات-تغذیه-و-صنایع-غذایی-کشور در شهر تهران برگزار می شود.

نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2 هفته پیشنهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-زاهدان،-بیمارستان-چشم-پزشکی-الزهرا در شهر چابهار برگزار می شود.

چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی 2 هفته پیشچهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی توسط انجمن-جراحان-مغز-و-اعصاب-ایران،-گروه-جراحی-مغز-و-اعصاب-بیمارستان-لقمان،-گروه-جراحی-مغز-و-اعصاب-بیمارستان-میلاد در شهر تهران برگزار می شود.

یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران 2 هفته پیشیازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران توسط انجمن-علمی-طب-اورژانس-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران 2 هفته پیشبیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران توسط انجمن-علمی-کاردرمانی-ایران،-دانشگاه-علوم-بهزیستی-و-توانبخشی در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش داروسازی بیمارستانی 2 هفته پیشاولین همایش داروسازی بیمارستانی توسط سازمان-غذا-و-دارو-وزارت-بهداشت--انجمن-داروسازان-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم 2 هفته پیشکنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم توسط مرکز-توانمندسازی-مهارتهای-فرهنگی-و-اجتماعی-جامعه در شهر تهران برگزار می شود.

همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی 2 هفته پیشهمایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی توسط انجمن-افق-نوین-علم-و-فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 2 هفته پیشهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط انجمن-افق-نوین-علم-و-فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی 2 هفته پیشاولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی توسط انجمن-افق-نوین-علم-و-فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی 2 هفته پیشهمایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی توسط انجمن-افق-نوین-علم-و-فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی 3 هفته پیشیازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی توسط فدراسیون-پزشکی-ورزشی در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران 3 هفته پیشششمین همایش بیوانفورماتیک ایران توسط انجمن-بیوانفورماتیک-ایران مرکز-تحقیقات-بیوشیمی-بیوفیزیک-(IBB)-دانشگاه-تهران در شهر تهران برگزار می شود.

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران 3 هفته پیشبیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران توسط انجمن-چشم-پزشکی-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی 3 هفته پیشپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-ایران،-انجمن-علوم-اعصاب-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران 3 هفته پیشاولین کنگره سایکوانکولوژی ایران توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-علوم-پزشکی-تهران در شهر تهران برگزار می شود.

همایش سراسری تازه ها و چالش های گوارش و کبد کودکان 3 هفته پیشهمایش سراسری تازه ها و چالش های گوارش و کبد کودکان توسط گروه-کودکان-دانشکده-پزشکی-دانشگاه-علوم-پزشکی-اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

کنفرانس سرطان غرب آسیا 3 هفته پیشکنفرانس سرطان غرب آسیا توسط انجمن-سرطان-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

اولین سمینار سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل 3 هفته پیشاولین سمینار سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل توسط مرکز-تحقیقات-ارتوپدی-دانشگاه-علوم-پزشکی-مشهد،-ستاد-توسعه-فناوری-های-سلول-بنیادی-معاونت-علمی-و-فناوری-ریاست-جمهوری در شهر مشهد برگزار می شود.

اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست 3 هفته پیشاولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست توسط شهرداری-بجنورد در شهر بجنورد برگزار می شود.

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان 3 هفته پیشنخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-علوم-و-تحقیقات-تهران در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین کنگره جراحی خراسان 3 هفته پیشپنجمین کنگره جراحی خراسان توسط جامعه-جراحان-خراسان،-دانشگاه-علوم-پزشکی-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

کنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل 3 هفته پیشکنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل توسط مؤسسه-مطالعات-تاریخ-پزشکی-،-طب-اسلامی-و-مکمل-دانشگاه-علوم-پزشکی-ایران-دانشکده-طب-سنتی-دانشگاه-علوم-پزشکی-ایران-دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنگره سلامت نوزادان ایران 3 هفته پیشسومین کنگره سلامت نوزادان ایران توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش 3 هفته پیشسومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش توسط مرکز-تحقیقات-سرطان-دانشگاه-علوم-پزشکی-شهید-بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.

دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن 3 هفته پیشدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن توسط مرکز-پیشگیری-سرطان-نسترن دانشگاه-پزشکی-مشهد-و-دانشگاه-فردوسی در شهر مشهد برگزار گردید.

پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران 3 هفته پیشپنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران توسط انجمن-علمی-پزشکان-قانونی-ایران در شهر تهران برگزار گردید.

کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی 3 هفته پیشکنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی توسط دفتر-توسعه-فناوری-های-سلامت-وزارت-بهداشت،-درمان-و-آموزش-پزشکی،-سازمان-نظام-پزشکی،-دانشگاه-صنعتی-امیرکبیر،-انجمن-علمی-اطلاع-رسانی-زیست-پزشکی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران در شهر تهران برگزار می شود.

سومین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قران و حدیث 3 هفته پیشسومین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قران و حدیث توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-ارتش در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت‌ها و جاذبه ها 3 هفته پیشاولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت‌ها و جاذبه ها توسط دانشگاه-پیام-نور-استان-یزد در شهر یزد برگزار می شود.

سومین کنفرانس بناهای بلند 3 هفته پیشسومین کنفرانس بناهای بلند توسط وزارت-راه-و-شهرسازی در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت 3 هفته پیشاولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید.

همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404 3 هفته پیشهمایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404 توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار می شود.

سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر 3 هفته پیشسومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار می شود.

ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار 3 هفته پیشششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار می شود.

اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان 3 هفته پیشاولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان توسط شبکه-ملی-تحقیقات-سرطان در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی 3 هفته پیشسومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط سازمان-جهاد-دانشگاهی-خراسان-رضوی دانشگاه-فردوسی-مشهد پژوهشگاه-رویان-و-دانشگاه-علوم-پزشکی-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران 3 هفته پیشچهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-بندرعباس برگزار می شود.

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور 3 هفته پیشنهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور توسط خانه-نشریات-دانشگاهی-وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری در شهر تهران برگزار گردید.

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک 3 هفته پیشچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک توسط شرکت-پندار-اندیش-رهپو در شهر امارات--دبی برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد 3 هفته پیشچهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد توسط شرکت-پندار-اندیش-رهپو در شهر امارات--دانشگاه-شارجه برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی 3 هفته پیشدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی توسط موسسه-علمی-تحقیقاتی-کومه-علم-آوران-دانش در شهر مازندران--بابل برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق 3 هفته پیشدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق توسط موسسه-علمی-تحقیقاتی-کومه-علم-آوران-دانش در شهر مازندران--بابل برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار 3 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار توسط دانشگاه-صنعتی-امیرکبیر در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین 3 هفته پیشپنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین توسط شرکت-ارتباط-ارغوان-ایرانیان در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران 3 هفته پیشاولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران توسط همایش-گستران در شهر کرمان برگزار می شود.

اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت 3 هفته پیشاولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-شاهرود در شهر شاهرود برگزار می شود.

دومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی 3 هفته پیشدومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی توسط مرکز-تحقیقات-اختلال-حرکت-دانشگاه-علوم-پزشکی-بابل در شهر بابل برگزار گردید.

دومین کنگره ملی تروما 3 هفته پیشدومین کنگره ملی تروما توسط قطب-علمی-آموزشی-تروما در شهر تهران برگزار می شود.

اولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل 3 هفته پیشاولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل توسط مرکز-تحقیقات-ارتوپدی-دانشگاه-علوم-پزشکی-مشهد ستاد-توسعه-فناوری-های-سلول-بنیادی-معاونت-علمی-و-فناوری-ریاست-جمهوری در شهر مشهد برگزار می شود.

اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران 3 هفته پیشاولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران توسط همایش-گستران در شهر کرمان برگزار می شود.

نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان 3 هفته پیشنخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان توسط اداره-کل-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری-سیستان-و-بلوچستان در شهر سیستان-و-بلوچستان برگزار می شود.

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان 3 هفته پیشاولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان توسط دانشگاه-شهید-چمران-اهواز در شهر اهواز برگزار می شود.

چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران 3 هفته پیشچهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران توسط مرکز-پژوهش-های-صنعتی-و-معدنی-پتروگس در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان 3 هفته پیشاولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-تبریز--آکادمی-بین-المللی-پاتولوژی، در شهر تبریز برگزار می شود.

چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل 3 هفته پیشچهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-شهرستان-بابل در شهر بابل برگزار می شود.

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی 3 هفته پیشدومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی توسط انجمن-سامانه-های-نوین-دارورسانی-ایران،-دانشگاه-علوم-پزشکی-کرمان در شهر کرمان برگزار می شود.

شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران 3 هفته پیششانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران توسط انجمن-متخصصین-پوست-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران 3 هفته پیشیازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-بابل در شهر بابل برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 3 هفته پیشچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری توسط موسسه-حامیان-زیست-اندیش-محیط-آرمانی در شهر اردبیل برگزار می شود.

همایش پیشترفتهای تصویربرداری در چشم پزشکی 4 هفته پیشهمایش پیشترفتهای تصویربرداری در چشم پزشکی توسط مرکز-تحقیقات-چشم-دانشگاه-علوم-پزشکی-مشهد برگزار گردید.

نخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 4 هفته پیشنخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر توسط انجمن-پزشکی-اجتماعی-ایران،-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران در شهر تهران برگزار می شود.