منابع خبری

آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشیسیمپوزیا ، 1 روز پیشدومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی توسط کمیته-تحقیقات-دانشجویی-دانشگاه-علوم-بهزیستی-و-توانبخشی در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش زمین 47 سالهسیمپوزیا ، 1 روز پیشاولین همایش زمین 47 ساله توسط انجمن-های-علمی-دانشکده-علوم-دانشگاه-محقق-اردبیلی در شهر اردبیل برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیکسیمپوزیا ، 2 روز پیشدومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک توسط دانشگاه-فنی-و-مهندسی-بویین-زهرا در شهر قزوین برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازیسیمپوزیا ، 2 روز پیشکنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی توسط دانشگاه-فنی-و-مهندسی-بویین-زهرا در شهر قزوین برگزار می شود.

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانیسیمپوزیا ، 2 روز پیشنخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی توسط مجتمع-آموزش-عالی-اسفراین برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعاتسیمپوزیا ، 4 روز پیشکنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات توسط پژوهشکده-فرهنگ-و-فناوری-پژوهشگاه-فرهنگ در شهر امارات--دبی برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادیسیمپوزیا ، 4 روز پیشکنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی توسط پژوهشکده-مدیریت-و-توسعه-پژوهشگاه-فرهنگ-و-هنر در شهر امارات--دبی برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرنسیمپوزیا ، 4 روز پیشکنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن توسط پژوهشکده-هنر-و-رسانه-پژوهشگاه-فرهنگ-و-هنر در شهر امارات--دبی برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیرسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر توسط شرکت-پژوهش-محوران-آرمان-دریا پژوهشگاه-ملی-اقیانوس‌شناسی-و-علوم-جوی--مرکز-اقیانوس-شناسی-چابهار در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش ملی سیستمهای انرژیسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین همایش ملی سیستمهای انرژی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-لامرد برگزار می شود.

اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماریسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری توسط شرکت-کیان-طرح-دانش در شهر تبریز برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطیسیمپوزیا ، 5 روز پیشکنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطی توسط شرکت-کیان-طرح-دانش در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمرسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر توسط دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی-شرکت-تولیدی-لاستیک-دنا در شهر شیراز برگزار می شود.

نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت، حقوق و روانشناسیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشنخستین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت، حقوق و روانشناسی توسط پردیس-دانشگاهی-باختر برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداریسیمپوزیا ، 1 هفته پیشسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری توسط موسسه-علمی-تحقیقاتی-کومه-علم-آوران-دانش در شهر بابل برگزار می شود.

نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودکسیمپوزیا ، 1 هفته پیشنخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک توسط دانشگاه-علم-و-فرهنگ در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی توسط مؤسسه-آموزش-عالی-مهرآستان-گیلان در شهر آستانه-اشرفیه برگزار می شود.

همایش ملی نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشهمایش ملی نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-سروستان در شهر سروستان برگزار می شود.

نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهرسیمپوزیا ، 1 هفته پیشنخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر توسط موسسه-پژوهشی-معماری-و-شهرسازی-شبستان--انجمن-جامعه-شناسی-ایران برگزار گردید.

هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاکسیمپوزیا ، 1 هفته پیشهشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک توسط انجمن-مهندسی-آبیاری-و-آب-ایران در شهر کرمان برگزار می شود.