منابع خبری

آخرین خبر های سیمپوزیا

نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناختیسیمپوزیا ، 8 ساعت پیشنخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناختی توسط انجمن-علمی-دانشجویی-روانشناسی-دانشگاه-گیلان در شهر رشت برگزار می شود.

اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسبارانسیمپوزیا ، 10 ساعت پیشاولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران توسط مرکز-تحقیقات-و-آموزش-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-آذربایجان-شرقی در شهر تبریز برگزار می شود.

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امینسیمپوزیا ، 14 ساعت پیشسومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین توسط موسسه-آموزش-عالی-امین-فولادشهر در شهر اصفهان برگزار می شود.

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیمسیمپوزیا ، 14 ساعت پیشدومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم توسط دانشگاه-صنعتی-شریف در شهر تهران برگزار می شود.

هفتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقیسیمپوزیا ، 1 روز پیشهفتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی توسط مرکز-علمی-کاربردی-شرکت-صنعتی-کوشا در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوترسیمپوزیا ، 1 روز پیشاولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیستسیمپوزیا ، 1 روز پیشدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست توسط دانشگاه-علم-و-صنعت-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوینسیمپوزیا ، 1 روز پیشدومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین توسط شرکت-علمی-پژوهشی-باران-اندیشه در شهر بهشهر برگزار می شود.

همایش بین المللی توسعه حرفه ای مدرسین زبان انگلیسیسیمپوزیا ، 2 روز پیشهمایش بین المللی توسعه حرفه ای مدرسین زبان انگلیسی توسط جامعه-مدرسین-زبان-انگلیسی-در-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگریسیمپوزیا ، 2 روز پیشهمایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری توسط باغ-موزه-دفاع-مقدس-و-ترویج-فرهنگ-مقاومت در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایرانسیمپوزیا ، 2 روز پیشاولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران توسط شرکت-هم-اندیشان-نوآور-علم در شهر کیش برگزار می شود.

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیستسیمپوزیا ، 2 روز پیشاولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست توسط شرکت-هم-اندیشان-نوآور-علم در شهر کیش برگزار می شود.

همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشورسیمپوزیا ، 2 روز پیشهمایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور توسط دانشگاه-پیام-نور-مرکز-چابهار در شهر چابهار برگزار می شود.

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریاییسیمپوزیا ، 5 روز پیشدوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی توسط انجمن-علوم-و-فنون-دریایی-ایران موسسه-آموزش-عالی-خاوران انجمن-سنجش-از-دور-ایران در شهر مشهد برگزار می شود.

کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیانسیمپوزیا ، 5 روز پیشکنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان توسط انتشارات-فرهیختگان-دانشگاه،-مهندسین-مشاور-ژئودالامپر در شهر تهران برگزار می شود.

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایرانسیمپوزیا ، 5 روز پیشهمایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران توسط دانشگاه-حکیم-سبزواری در شهر سبزوار برگزار می شود.

هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایرانسیمپوزیا ، 6 روز پیشهشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران توسط مرکز-مطالعات-تکنولوژی-دانشگاه-صنعتی-شریف در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوینسیمپوزیا ، 6 روز پیشششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین توسط شرکت-ارتباط-ارغوان-ایرانیان در شهر تهران برگزار می شود.

شانزدهمین کنگره مهندسی شیمیسیمپوزیا ، 6 روز پیششانزدهمین کنگره مهندسی شیمی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-قوچان در شهر قوچان برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»سیمپوزیا ، 6 روز پیشچهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت» توسط دانشکده-معماری-و-شهرسازی-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-قزوین در شهر قزوین برگزار می شود.