آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانیسیمپوزیا ، 7 ساعت پیشاولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی توسط موسسه-آموزش-عالی-فروردین در شهر قائمشهر برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکسسیمپوزیا ، 7 ساعت پیشسومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اردبیل در شهر اردبیل برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیسیمپوزیا ، 8 ساعت پیشپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی توسط دانشگاه-صالحان در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازیسیمپوزیا ، 8 ساعت پیشچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی توسط دانشگاه-صالحان برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برقسیمپوزیا ، 9 ساعت پیشدومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق توسط دانشگاه-علامه-مجلسی در شهر تهران برگزار می شود.

همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق وکامپیوترسیمپوزیا ، 1 روز پیشهمایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق وکامپیوتر توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحدصفاشهر در شهر صفاشهر برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازیسیمپوزیا ، 1 روز پیشدومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی توسط کنسرسیوم-نقش-و-طرح-آنابافت-شهر در شهر تفلیس--کشور-گرجستان برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی های نوین در علومسیمپوزیا ، 1 روز پیشاولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی های نوین در علوم توسط دانشگاه-تخصصی-فناوری-های-نوین-آمل در شهر آمل برگزار می شود.

همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطیسیمپوزیا ، 3 روز پیشهمایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی توسط سازمان-بسیج-مهندسی-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-استان-البرز-با-مشارکت-گروه-چوب-و-کاغذ-پردیس-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-و-انجمن-چوب-و-کاغذ-ایران در شهر کرج برگزار می شود.

اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومیسیمپوزیا ، 3 روز پیشاولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی توسط دانشگاه-بجنورد در شهر بجنورد برگزار می شود.

همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسیسیمپوزیا ، 4 روز پیشهمایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی توسط دانشگاه-یاسوج در شهر یاسوج برگزار می شود.

کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آیندهسیمپوزیا ، 4 روز پیشکنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده توسط موسسه-آموزش-عالی-اقبال-لاهوری در شهر مشهد برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانیسیمپوزیا ، 5 روز پیشدومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی توسط دانشگاه-صالحان در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتیسیمپوزیا ، 5 روز پیشسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی توسط دانشگاه-علامه-مجلسی در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابریسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری توسط دانشگاه-گیلان در شهر رشت برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمینسیمپوزیا ، 1 هفته پیشاولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین توسط موسسه-عالی-علوم-و-فناوری-خوارزمی در شهر شیراز برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوریسیمپوزیا ، 1 هفته پیشسومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری توسط موسسه-عالی-علوم-و-فناوری-خوارزمی برگزار می شود.

اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشاولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران توسط موسسه-عالی-علوم-و-فناوری-خوارزمی در شهر شیراز برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیاییسیمپوزیا ، 1 هفته پیشچهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی توسط موسسه-عالی-علوم-و-فناوری-خوارزمی برگزار گردید.

سومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداریسیمپوزیا ، 1 هفته پیشسومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری توسط پردیس-بین-الملل-توسعه-ایده-هزاره برگزار می شود.