منابع خبری

آخرین خبر های سیویلیکا

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم سیویلیکا ، 23 ساعت پیشدومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم، ۱۷ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار می شود.

فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمرانسیویلیکا ، 23 ساعت پیشمجله‌ی مهندسی عمران (Civil Engineering Journal) ،مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه­ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله‌ی مهندسی عمران تمام بخش­های علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می­دهد و با استفاده از هیئت تحریره‌ی بین‌المللی مقالات را ارزیابی و منتشر می‌نماید. این مجله به صورت ماهانه منتشر می­گردد و فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مدت زمان 3 تا 4 هفته می­باشد، که پس از پذیرش، در شماره‌ی همان ماه چاپ خواهد گشت.

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامیسیویلیکا ، 23 ساعت پیشکنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی ،۲۱  بهمن ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و با همکاری  انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا۸ بهمن با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران سیویلیکا ، 23 ساعت پیشاولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ،۱۳ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات خود تا ۱ اسفند و همچنین جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه  به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

مجله نخبگان علوم و مهندسیسیویلیکا ، 2 روز پیشمجله نخبگان علوم و مهندسی، نشریه‌ ای جامع با رویکردی پژوهشی و علمی است که در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی اقدام به ارزیابی و پذیرش مقالات بصورت دو ماهنامه می نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از اساتید، دانشجویان و علاقه مندان دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق سامانه مجله ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات کامل علمی- پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت فنی در زمینه محورهای مجله ارسال نمایند.

اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان سیویلیکا ، 2 روز پیشاولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان، ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط جهاددانشگاهی استان کردستان در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری  این دوره همایش اقدام نمایند

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی سیویلیکا ، 3 روز پیشپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و با همکاری موسسه آموزش عالی مهر اروند در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ دی با توجه به محورهای برگزاری  پنجمین دوره کنفرانس اقدام نمایند

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتیسیویلیکا ، 3 روز پیشاولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی، ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت و موسسه آموزش عالی آیندگان در شهر تهران- سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۲ بهمن با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه سیویلیکا ، 3 روز پیشهفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه ، ۶ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی صاحب نظران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات خود تا ۵ بهمن و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ اسفند با توجه به محورهای اصلی برگزاری هفتمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوترسیویلیکا ، 3 روز پیشاولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، ۱۹ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در محل دانشگاه برگزار می شود از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۵ بهمن با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند

دسترسی آزمایشی دانشگاه تبریزسیویلیکا ، 3 روز پیشدانشگاه تبریز، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید ،پرسنل محترم و دانشجویان این مرکز از تاریخ  ۱۳ دی ماه تا ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران مرکزدر این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر سیویلیکا ، 3 روز پیشسومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، ۲۲تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات - انجمن معماری شهرسازی استان البرز جامعه مهندسان شهرساز- موسسه بناشهر پایدار- کانون معماری ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات (دبی) برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره کنگره اقدام نمایند.

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست سیویلیکا ، 3 روز پیشدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست ، ۳ تا ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در دومین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.  

اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیمسیویلیکا ، 4 روز پیشاولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم ، ۹ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی صاحب نظران، محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه سیویلیکا ، 5 روز پیشاولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه ،۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- انجمن علمی تخصص عمران و معماری در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۵ بهمن با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی سیویلیکا ، 1 هفته پیشدوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن علوم و فنون دریایی ایران  و موسسه آموزش عالی خاوران با همکاری انجمن سنجش از دور ایران در شهر مشهد برگزار می شود از تمامی صاحب نظران، محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این دوره همایش حداکثر تا ۲۳ بهمن با توجه به محورهای اصلی دوازدهمین دوره همایش اقدام نمایند.

شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی سیویلیکا ، 1 هفته پیششانزدهمین کنگره مهندسی شیمی، ۹ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در شهر قوچان برگزار می شود. از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در این دوره کنگره حداکثر تا ۳۰ دی با توجه به محورهای اصلی شانزدهمین دوره کنگره اقدام نمایند.  

ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سیویلیکا ، 1 هفته پیشششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با همکاری سازمان مدیریت صنعتی تبریز در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ دی با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

دهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايرانسیویلیکا ، 1 هفته پیشدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، ۴ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خلیج فارس با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی صاحب نظران، محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای اصلی دهمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.  

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیانسیویلیکا ، 1 هفته پیشچهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، ۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران و شرکت پژوهشی طرود شمال در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این همایش حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری چهارمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.