منابع خبری

آخرین خبرهای «سیویلیکا»

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده هاسیویلیکا ، 5 روز پیشنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، ۱۴ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی صاحب نظران، محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۳۰ اردیبهشت همچنین جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در نهمین دوره کنفرانس حداکثر تا ۲۰ تیر  با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران سیویلیکا ، 5 روز پیشپس از انتشار دهمین شماره فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران ، این فصلنامه موفق به کسب رتبه علمی - ترویجی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری گردید. به همین جهت از اندیشمندان ، اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دعوت می گردد نتایج تحقیقات و یافته های مطالعاتی خود را در قالب مقاله با رویکرد علمی- ترویجی براساس محورهای اصلی چرخه مدیریت بحران های شهری (پیشگیری، آمادگی ، مقابله، بازسازی و بازتوانی) به دفتر فصلنامه ارسال نمایید.  

فصلنامه ارتباطات شیمی ایرانسیویلیکا ، 6 روز پیشThe world of the Internet is a multi-faceted one. Each and every field of Internet is witnessing a tremendous growth in the present century. But , researchers still have to wait for a long time to publish their research articles in reputed journals. To tide over this disadvantage, we have launched this research journal titled “Iranian Chemical Communication (ICC)”.  

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری سیویلیکا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی صالحان با مجوز به شماره 16/294033 از وزات علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت با توجه به محورهای برگزاری دومین دوره کنفرانس اقدام نمایند

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا سیویلیکا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی نیکان در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۵ اردیبهشت با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نورسیویلیکا ، 1 هفته پیشدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور،  ۱۳ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی- مرکز تبریز در شهر تبریز برگزار می شود از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و شرایط شرکت در دهمین دوره همایش به اطلاعات کامل همایش (ذیل) مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

فراخوان فصلنامه علمی پژوهشی علوم باغبانی ایرانسیویلیکا ، 1 هفته پیش نشریه علمی پژوهشی علوم باغبانی با صاحب امتیازی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد. این نشریه در بردارنده نتایج پژوهشهای انجام شده در موضوعات متنوع به شرح زیر است: ژنتیک و اصلاح تغذیه گیاهی تنش­های زیستی و غیر زیستی تولید، فیزیولوژی و فناوری بذر

دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا سیویلیکا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی نیکان در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۵ اردیبهشت با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

فصلنامه متن پژوهی ادبیسیویلیکا ، 1 هفته پیشنشریه متن پژوهی ادبی، از سوی  دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.  هدف عمده نشریه متن پژوهی ادبی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با متون ادبی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهش

کنگره سراسری روانشناسی خانواده سیویلیکا ، 1 هفته پیشکنگره سراسری روانشناسی خانواده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ تا ۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر محل دانشگاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت با توجه به محورهای برگزاری کنگره اقدام نمایند

فراخوان فصلنامه بلورسیویلیکا ، 2 هفته پیشبلور، فصلنامه علمی تخصصی مهندسی معدن، توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر می شود. این نشریه با موضوع اکتشاف معدن ،فرآوری مواد معدنی،مکانیک سنگ،تونل سازی ، انفجار و آتش بازی، ترابری و حمل ونقل مواد معدنی و محیط زیست مقالات فارسی منتشر می کند.

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشورسیویلیکا ، 2 هفته پیشدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این همایش حداکثر تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ با توجه به اهداف و محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارسیویلیکا ، 2 هفته پیشهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و با همکاری موسسه آموزش عالی مهر اروند در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶  با توجه به محورهای برگزاری هفتمین دوره همایش اقدام نمایند

دسترسی آزمایشی دانشگاه خوارزمیسیویلیکا ، 3 هفته پیشدانشگاه خوارزمی، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید ،پرسنل محترم و دانشجویان این مرکز از تاریخ  ۱۵ فروردین تا ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران پژوهشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

دسترسی آزمایشی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد قمسیویلیکا ، 3 هفته پیشآموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد قم ، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید ،پرسنل محترم و دانشجویان این مرکز از تاریخ  ۱۵ فروردین تا ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران پژوهشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم

عضویت رسمی مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراینسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان عزیز این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمرانسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجله‌ی مهندسی عمران (Civil Engineering Journal) ،مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه­ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله‌ی مهندسی عمران تمام بخش­های علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می­دهد و با استفاده از هیئت تحریره‌ی بین‌المللی مقالات را ارزیابی و منتشر می‌نماید. این مجله به صورت ماهانه منتشر می­گردد و فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مدت زمان 3 تا 4 هفته می­باشد، که پس از پذیرش، در شماره‌ی همان ماه چاپ خواهد گشت.

اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی سیویلیکا ، 3 هفته پیشاولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی، ۱۳ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بجنورد و با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ا توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

فراخوان فصلنامه عفونت، اپيدميولوژي و پزشكيسیویلیکا ، 1 ماه پیشInfection, Epidemiology and Medicine (IEM) is a quarterly peer-reviewed, open access journal dedicated to the publication of manuscripts on topics concerning bacterial, fungal, parasitic and viral infections, including their epidemiology, molecular epidemiology, diagnosis, prevention and clinical management. This journal accepts Original Research, Brief Commu­nication, Case Report, Review and Letter to the Editor in the Major Topical Areas within the scope of journal which are listed b

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران سیویلیکا ، 1 ماه پیشسومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی در شهر قم برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره همایش اقدام نمایند