منابع خبری

آخرین خبرهای «سیویلیکا»

فراخوان دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامیسیویلیکا ، 1 روز پیش ادبیات و هنر دینی ( نشریة خارجی دانشوران و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی گسترة هنر و ادبیات دینی گروه پژوهشی ادبیات و هنر اسلامی وابسته به معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) زمینة فعالیت این دو فصلنامه  ادبیات و هنر دینی می باشد

همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی سیویلیکا ، 2 روز پیشهمایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری در شهر تهران برگزار می شود از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۸ اسفند با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند

دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی سیویلیکا ، 2 روز پیشدومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، ۲۱ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد در محل دانشگاه برگزار می شود از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری دومین دوره کنفرانس اقدام نمایند

فراخوان مجله بیوسیستماتیک حیواناتسیویلیکا ، 2 روز پیشIranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) is published annually by Office of the Vice-chancellor of Research Affairs of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. IJAB publishes original scientific research, not published before or under consideration elsewhere, in the broad areas of Animal Biosystematics and Biodiversity which relates to the southern Palearctic region, including Iran.  

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران سیویلیکا ، 3 روز پیششانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ۱۵ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط انجمن هیدرولیک ایران و دانشگاه محقق اردبیلی در محل دانشگاه - دانشکده فنی و مهندسی در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در شانزدهمین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱ تیر ۱۳۹۶ با توجه به محورهای اصلی شانزدهمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایرانسیویلیکا ، 3 روز پیشسومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۳ اسفند با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره همایش اقدام نمایند

سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار سیویلیکا ، 3 روز پیشسومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۹ اسفند با توجه به محورهای برگزاری سمپوزیوم اقدام نمایند

دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژیسیویلیکا ، 3 روز پیشدومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان در محل دانشگاه برگزار می شود از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰ اسفند با توجه به محورهای برگزاری دومین دوره همایش اقدام نمایند

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی سیویلیکا ، 3 روز پیشکنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی، ۳ تا ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۶  با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایرانسیویلیکا ، 3 روز پیشکنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی فرزانگان در شهر تهران برگزار می شود از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰  اسفند با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهیسیویلیکا ، 3 روز پیشسومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، ۳۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و فرهنگ در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۳ اسفند با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره کنفرانس اقدام نمایند نمایه سازی مقالات این دوره کنفرانس در پایگاه های ذیل صورت می گیرد: نمایه سازی مقالات لاتین در پایگاه IEEE Xplore  نمایه سازی مقالات فارسی در پایگاه CIVILICA 

دو فصلنامه ماشین های کشاورزیسیویلیکا ، 3 روز پیشدو فصلنامه ماشین های کشاورزی، این نشریه از سال ۱۳۹۰ به‌صورت دوفصلنامه و با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران منتشر می‌شود. نشریه ماشین‌های کشاورزی مقاله‌های برگرفته شده از نتایج تحقیقاتی را که به‌صورت آزمایشگاهی، تحلیل‌های نظری و یا مدلسازی (رایانه‌ای، عددی، تجربی) صورت می‌گیرند و در زمینه ماشین‌های مزرعه، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع مربوط به فرآوری محصولات کشاورزی، باغی، دامی و شیلات باشند؛ همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته

سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)سیویلیکا ، 3 روز پیشسومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)،  ۲۵ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط هسته مطالعات ادبی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علامه طباطبایی در شهر تهران برگزار می شود از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در سومین دوره همایش حداکثر تا ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ با توجه به محورهای اصلی و فرعی همایش اقدام نمایند.

اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر سیویلیکا ، 3 روز پیشاولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر، ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط شرکت پژوهش محوران آرمان دریا با همکاری پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و مرکز اقیانوس شناسی چابهاردر شهر تهران برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات خود در این کنفرانس حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه به اهداف و محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.