آخرین خبرهای «سیویلیکا»

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارسیویلیکا ، 2 روز پیشهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار،  ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و با همکاری موسسه آموزش عالی مهر اروند در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰ تیر  با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند

عضویت رسمی سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویسیویلیکا ، 3 روز پیشسازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی ، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی اعضاء محترم و پرسنل عزیز این سازمان به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.  

پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران سیویلیکا ، 2 هفته پیشپنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۶ مرداد با توجه به محورهای برگزاری پنجمین دوره کنفرانس اقدام نمایند

سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران سیویلیکا ، 2 هفته پیشسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، ۲۸ آبان ۱۳۹۶ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۸ تیر با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره کنگره اقدام نمایند.

عضویت رسمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)سیویلیکا ، 2 هفته پیشدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی اعضای محترم هیات علمی ، پرسنل عزیز و دانشجویان این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران سیویلیکا ، 2 هفته پیشسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، ۳۰ تیر ۱۳۹۶ توسط موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا۱ تیر با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره کنفرانس اقدام نمایند

دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی سیویلیکا ، 2 هفته پیشدومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی ،۱۹ مرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ تیر با توجه به محورهای برگزاری دومین دوره همایش اقدام نمایند

اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعیسیویلیکا ، 2 هفته پیشاولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی، ۲۷ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانسدر شهر همدان برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰ تیر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند

ماهنامه پژوهش های تاریخی،اجتماعی و سیاسیسیویلیکا ، 3 هفته پیشماهنامه پژوهش های تاریخی،اجتماعی و سیاسی،این نشریه به عنوان یک ماهنامه فعال در زمینه رشته های تاریخ، جامعه شناسی و علوم سیاسی و نیز رویکردهای بین رشته ای در بهمن ماه سال  ۱۳۹۵ بر اساس مجوز شماره ۷۸۹۶۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رتبه علمی تخصصی تاسیس گردید. هدف نشریه فراهم کردن فرصت های بیشتر برای نشر دانش نویسندگان مقالات علمی می باشد. خط مشی نشریه حتی الامکان خودداری از رد مقالات حایز شرایط حداقلی و تلاش برای بهبود مقالات و قدرت نویسندگی نویسندگان از راه داوری های پی در پی و

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران سیویلیکا ، 3 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علامه مجلسی در شهر تهران دانشگاه خوارزمی برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ خرداد با توجه به محورهای برگزاری دومین دوره اقدام نمایند

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگریسیویلیکا ، 3 هفته پیشنشریه مطالعات مدیریت گردشگری که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. هدف عمده نشریه مطالعات مدیریت گردشگری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مدیریت  گردشگری  می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به

دوازدهمين همايش ملي و نخستين همايش بين المللي علمي - فرهنگي خليج فارسسیویلیکا ، 4 هفته پیشدوازدهمين همايش ملي و نخستين همايش بين المللي علمي - فرهنگي خليج فارس، ۱۲ مهر ۱۳۹۶ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در شهر قشم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه چکیده و اصل مقالات خود به صورت همزمان حداکثر تا ۳۰ مرداد با توجه به محورهای برگزاری دوازدهمین دوره همایش اقدام نمایند

فراخوان دوفصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی سیویلیکا ، 1 ماه پیشEnergy Equipment and Systems is an internationally recognized multi-disciplinary scientific and engineering journal with a focus on the broad field of power generation systems.Energyequipsys is published semiannually in winter and summer of each year. The journal is aimed to provide a dependable peer review platform for publishing original research articles, review papers and communications aiming to advance the current state of the knowledge about the different aspects of the energy

عضویت آزمایشی موسسه آموزش عالی رشدیه تبریزسیویلیکا ، 1 ماه پیشموسسه آموزش عالی رشدیه تبریز، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید ،پرسنل محترم و دانشجویان این مرکز از تاریخ  ۳۱ اردیبهشت تا ۳۱  تیر ماه ۱۳۹۶ به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران موسسه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را در

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سیویلیکا ، 1 ماه پیشاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ۲۵ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۸ تیر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند

ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار سیویلیکا ، 1 ماه پیشششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۵  خرداد با توجه به محورهای برگزاری ششمین دوره کنگره اقدام نمایند

فراخوان دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیسیویلیکا ، 1 ماه پیشدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی،این نشریه (با درجه علمی پژوهشی)، مقالات اصیل پژوهشی در زمینه کنترل بیولوژیک ویروسها، قارچها، باکتریها، نماتدها، حشرات، کنه­ ها، علفهای هرز و جوندگان زیان­ آور در کشاورزی، منابع طبیعی و محصولات انباری را منتشر می­کند. مقالاتی که با رویکرد اکولوژی، ملکولی و بیوتکنولوژی به منظور فهم بهتر و شناخت بیشتری از کنترل بیولوژیک باشند، مورد پذیرش قرار می­گیرند. 

اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه سیویلیکا ، 1 ماه پیشاولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه،۱۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- انجمن علمی تخصص عمران و معماری در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۴ خرداد با توجه به محورهای برگزاری اویلن دوره کنفرانس اقدام نمایند

عضویت رسمی پژوهشگاه دانش های بنیادیسیویلیکا ، 1 ماه پیشپژوهشگاه دانش های بنیادی، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی اعضاء محترم ، دانشجویان عزیز این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب سیویلیکا ، 1 ماه پیشهمایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، ۷ تا ۸ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه الزهرا(س) در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات خود تا ۲۵ خرداد و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۵ مرداد با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند