منابع خبری

آخرین خبرهای «نی‌ نی‌ بان»

اهمیت تغذیه کودکان، نقش میکروب های مفیدنی‌ نی‌ بان ، 5 ساعت پیشما می خواهیم در مورد میکروب هایی صحبت کنیم که برای بچه ها یشما بسیار خوب هستند.

فواید ورزش برای کودکان، تشویق های کارسازنی‌ نی‌ بان ، 5 ساعت پیشدر این مطلب اول به ضررهای بی تحرکی بچه ها اشاره می کنیم سپس توصیه هایی برای فعال تر کردن این امیدهای آینده ارائه می دهیم.

اهمیت تغذیه کودکان، میکروب های مفید را می شناسید؟نی‌ نی‌ بان ، 5 ساعت پیشما می خواهیم در مورد میکروب هایی صحبت کنیم که برای بچه ها یشما بسیار خوب هستند.

تنظیم خواب در بارداری، چگونه امکان دارد؟نی‌ نی‌ بان ، 6 ساعت پیشاز مشکلات مهم در دوران بارداری، مشکل بی خوابی مادران در این دوره است.

بهترین نوشیدنی ها در بارداری، عطش دارم!نی‌ نی‌ بان ، 7 ساعت پیشبه دلیل اینکه سوخت و ساز بدن خانم های باردار ۲۵ درصد بالاتر از دیگران است احساس گرمای بیشتری نسبت به سایر افراد دارند.

خونریزی های دوران بارداری، چرا نگران باشم؟نی‌ نی‌ بان ، 7 ساعت پیشبعد از مشاهده چنین مواردی حتما باید با ماما یا پزشک معالج تماس گرفته شود.

دردهای دوران بارداری، بررسی خطرات احتمالینی‌ نی‌ بان ، 7 ساعت پیشبارداری دوره ای است که سیستم فیزیولوژیک بدن را کاملا دگرگون می کند و گاهی علامت هایی به این علائم اضافه می شوند که تداوم آن مفهومی به دنبال دارد. یکی از این علائم، «درد» است.

درمان سردرد در بارداری، راه های بسیار آساننی‌ نی‌ بان ، 7 ساعت پیشدر مقاله زیر شما یاد می گیرید که چگونه سردرد را در دوران بارداری کاهش دهید و با آن مقابله نمایید.

دلیل بی اشتهایی در کودکان، چرا غذا نمی خوره؟نی‌ نی‌ بان ، 7 ساعت پیشبچه ها معمولا آرام تر از بزرگسالان غذا می خورند بنابراین انتظار نداشته باشید که کودک مانند شما پی در پی قاشق را به دهان بگذارد.

بیش فعالی در کودکان، تاثیر تنقلاتنی‌ نی‌ بان ، 7 ساعت پیشخوردن یک بسته چیپس در روز می تواند معادل نوشیدن ۵ لیتر روغن در سال باشد.

حمله آسم در کودکان، علت و علائمنی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشمجاری هوای افراد مبتلا به آسم به برخی چیزها (که محرک نامیده می‌شوند) بسیار حساس است و قرار گرفتن در معرض این محرک‌ها موجب بروز علائم آسم می‌شود.

خوردن آب در بارداری، چقدر باید باشه؟نی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشمعمولا در دوران بارداری و به طور متوسط، بین ۶ تا ۹ لیتر آب در بدن مادر جمع می شود.

علائم خطرناک در بارداری، هوشیار باشیدنی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشاگر شما هر کدام از علایم زیر را داشتید سریعا با پزشک خود تماس بگیرید.

ترس از مدرسه در کودکان، چطور راضیش کنم؟نی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشبرخی کودکان هنگام جدا شدن از مادر اضطراب بسیار شدیدی پیدا می‌کنند.

استرس در نوزادان، نشانه ها را بشناسیدنی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشبعضی ممکن است فرض کنند که گریه کردن راه اولی است که نوزادان به استرس پاسخ می دهند اما ضرورتا درست نیست.

انواع بیماری های نوزادان، توصیه های درمانینی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشکمک به نوزادان برای داشتن حس بهتر به همان اندازه که هنر است علم نیز محسوب می شود.

تاثیر استرس بر نوزاد، خودتان را دریابیدنی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشمطالعه اخیر تایید می کند که استرس از والد به کودک منتقل می شود.

ترجمه گریه نوزاد، مرحله به مرحلهنی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشعلاوه بر این سیگنال های گریه، شما می توانید اغلب با موقعیت پیرامون نوزاد تعیین کنید که چرا او گریه می کند.

راههای آرام کردن نوزاد، خیلی گریه می کنه!نی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشمعمولا تکنیک هایی وجود دارد که به آروم کردن نوزاد کمک خواهد کرد و همیشه برای والدین خوب است که این تکنیک ها را یاد بگیرند.

پستانک برای بچه، بایدها و نبایدهانی‌ نی‌ بان ، 8 ساعت پیشبهترین زمان برای ترک استفاده از پستانک بعد از ۶ ماهگی است زمانی که ریسک سندرم مرگ ناگهانی نوزاد کاهش پیدا می کند.