منابع خبری

آخرین خبر های پرداد

آگهی استخدام های استان خراسان رضوی – یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

استخدام استان خراسان شمالی – یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

استخدام استان خراسان جنوبی – یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

آگهی استخدام استان کرمان – یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

استخدام های امروز استان همدان – یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

استخدام استان اصفهان – یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

استخدام های روزنامه خبرجنوب – یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

استخدام استان هرمزگان – یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

استخدامهای روز یکشنبه 21 آذر 95پرداد ، 13 ساعت پیش

استخدامهای امروز تهران - یکشنبه 21 اذر سال 95پرداد ، 13 ساعت پیش

آگهی استخدام مهندس صنایع در ملایرپرداد ، 21 ساعت پیش

استخدام کارشناس حسابداری و برقکار صنعتی در تهرانپرداد ، 21 ساعت پیش

آگهی استخدام مدیر و تکنسین فنی در تهرانپرداد ، 21 ساعت پیش

استخدام راننده ، کارگر ، نگهبان و مامور پخش در شهریار تهرانپرداد ، 21 ساعت پیش

استخدام دامپزشک ، فوق لیسانس شیمی و مهندس صنایع در تهرانپرداد ، 21 ساعت پیش

استخدام سرپرست فروش ، ویزیتور و موزع در تهرانپرداد ، 21 ساعت پیش

استخدام کارمند اداری ، فروشنده ، راننده ، انباردار و مامور پخش در تهرانپرداد ، 21 ساعت پیش

استخدام 3800 نیروی تحصیلکرده در اورژانس کشور سال 95پرداد ، 21 ساعت پیش

استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت سامانه آهن تهرانپرداد ، 21 ساعت پیش

استخدام 10 ردیف شغلی در شرکت جهان خودرو تهران و البرزپرداد ، 1 روز پیش