لیست اخبار

بهره بردن از طنزنويسان قهار

بهره بردن از طنزنويسان قهار

شبکه‌هاي تلويزيوني و راديويي بايد برنامه‌هايي براي تفريح و سرگرم‌سازي مخاطبان توليد و پخش کنند. البته توليد برنامه‌هاي طنز بايد به گونه‌اي باشد که هيچ قوميت و لهجه‌اي مورد تمسخر قرار نگيرد؛ بنابراين برنامه‌سازاني که در حوزه طنز فعاليت مي‌کنند بايد هميشه مراقب چنين مسأله‌اي باشند، يعني بايد زمان و انرژي کافي براي محتواي برنامه طنز بگذارند. از سوي ديگر ساخت چنين برنامه‌هايي هم ضرورت دارد، زيرا مردم به شادي نياز دارند.

رتبه 15 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار