لیست اخبار

از ریاست عربستان تا خروج الجزایر

از ریاست عربستان تا خروج الجزایر

نشست ۱۷۱ اوپک با خوشحالی اعضا به پایان رسید و نتیجه آن نیز یک روز بعد از این نشست و افزایش قیمت نفت به شیرینی بدل شد. اما دراین بین این نشست حاشیه ها و توافقات دیگری نیز داشت. توافقاتی که به آنها کمتر پرداخته شد.

رتبه 16 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار