لیست اخبار

تجهیز سالانه ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی به سامانه های نوین آبیاری

تجهیز سالانه ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی به سامانه های نوین آبیاری

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس یک برنامه ۱۰ساله برنامه ریزی شده، سالانه ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود که امیدواریم به این مهم دست یابیم.

1 12
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
سشوار لوله‌ای چرخشی 306 پرنسلی Princely PR306AT

سشوار لوله‌ای چرخشی 306 پرنسلی Princely PR306AT