لیست اخبار

نسخه دولت برای واحدهای تولیدی!

نسخه دولت برای واحدهای تولیدی!

در حالی که طی سال‌های گذشته خصوصا ماه های آتی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی ورشکست و تعطیل شدند و تعداد بسیاری از کارگران اخراج شدند با اینحال دولت اکنون تصمیم گرفته تا یکی از مسائل پیش روی این واحدها را از میان بردارد.

رتبه 111 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار