لیست اخبار

آب مجازی ترجمه درستی نیست و باید از واژه آب پنهان استفاده کرد

آب مجازی ترجمه درستی نیست و باید از واژه آب پنهان استفاده کرد

دکتر کاوه مدنی عضو هیئت علمی امپریال کالج لندن و دکترای منابع آب گفت: آب مجازی ترجمه درستی نیست و باید از واژه آب پنهان استفاده کرد.

2 37
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ژاکت بافت Oliver

ژاکت بافت Oliver