لیست اخبار

آب مجازی ترجمه درستی نیست و باید از واژه آب پنهان استفاده کرد

آب مجازی ترجمه درستی نیست و باید از واژه آب پنهان استفاده کرد

دکتر کاوه مدنی عضو هیئت علمی امپریال کالج لندن و دکترای منابع آب گفت: آب مجازی ترجمه درستی نیست و باید از واژه آب پنهان استفاده کرد.

رتبه 231 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار