لیست اخبار

صنعت خودرو در سال 2025: صنعتي بدون مرز

صنعت خودرو در سال 2025: صنعتي بدون مرز

بخش دوم- اين گزارش برگردان گزارش شرکت IBM تحت عنوان “صنعت خودرو در سال 2025: صنعتي بدون مرز” است که در 20 صفحه منتشرشده است و در چند بخش مجزا ارائه خواهد شد.

رتبه 229 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار