چشم انداز سرمايه گذاري هاي خارجي در عرصه نفتي ايران؛ ارزش کلي قراردادها به ٢٠٠ ميليارد دلار مي رسد

لیست اخبار

چشم انداز سرمايه گذاري هاي خارجي در عرصه نفتي ايران؛ ارزش کلي قراردادها به ٢٠٠ ميليارد دلار مي رسد

چشم انداز سرمايه گذاري هاي خارجي در عرصه نفتي ايران؛ ارزش کلي قراردادها به ٢٠٠ ميليارد دلار مي رسد

يک نشريه روسي در گزارشي به آمادگي ايران براي سرمايه گذاري هاي چند ميلياردي در عرصه نفتي کشور پرداخت.

1 4
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
بافت مردانه Kartel

بافت مردانه Kartel