تحریم های اقتصادی ضد روسی حداقل ۱۰ سال ادامه می یابد

لیست اخبار

تحریم های اقتصادی ضد روسی حداقل ۱۰ سال ادامه می یابد

تحریم های اقتصادی ضد روسی حداقل ۱۰ سال ادامه می یابد

مدیر عامل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه گفت: شرکت های روسی باید خود را برای حداقل یک دوره ۱۰ ساله تحریم ها آماده کنند.

1 4
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ريش تراش سه تيغ متحرک phnipros مدل RQ1290

ريش تراش سه تيغ متحرک phnipros مدل RQ1290