لیست اخبار

خدمات ارایه شده در شرکت ملی پست بستر ساز تحقق دولت الکترونیک است

خدمات ارایه شده در شرکت ملی پست بستر ساز تحقق دولت الکترونیک است

رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جمع کارکنان شبکه پستی گفت: پروژه های مهم شرکت ملی پست ایران بسترساز تحقق دولت الکترونیک است.

1 7
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
مودم بی سیم 4G نزتک - Naztech NZT-77C 4G Router Wi-Fi Hotspot

مودم بی سیم 4G نزتک - Naztech NZT-77C 4G Router Wi-Fi Hotspot