۳۰ اسفند ماه تعطیل است؟ +بخشنامه

لیست اخبار

۳۰ اسفند ماه تعطیل است؟ +بخشنامه

۳۰ اسفند ماه تعطیل است؟ +بخشنامه

طبق لایحه قانونی تعطیلات رسمی کشور 30 اسفند ماه در سالهای کبیسه تعطیل رسمی محسوب می شود.

1 13
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
هسته گیر آلبالو

هسته گیر آلبالو