لیست اخبار

سبقت ترکیه، امارات، آذربایجان و عربستان از ایران و ما درگیر دعواهای داخلی

سبقت ترکیه، امارات، آذربایجان و عربستان از ایران و ما درگیر دعواهای داخلی

دندان های مرا در حالی که از درد و وحشت به خود می پیچیدم، می کشیدند. یک بار وسط کشیدن دندان، از مطب فرار کردم. دندانپزشک و پدرم به دنبالم دویدند و وسط کوچه مرا گرفتند و کشان کشان داخل مطب بردند و بقیه دندانم را کشیدند!

رتبه 13 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار