سفر مقتدی صدر با هواپیمای ویژه به امارات

لیست اخبار

سفر مقتدی صدر با هواپیمای ویژه به امارات

سفر مقتدی صدر با هواپیمای ویژه به امارات

رئیس جریان سیاسی الصدر عراق بنابه دعوت مقامات امارات امروز یکشنبه به این کشور سفر خواهد کرد.

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
بافت مردانه Kartel

بافت مردانه Kartel