ترامپ را به اخلاق و ادب دعوت می کنم

لیست اخبار

ترامپ را به اخلاق و ادب دعوت می کنم

ترامپ را به اخلاق و ادب دعوت می کنم

ترامپ را دعوت به اخلاق و ادب می کنم / سخنرانی او بیشتر فحاشی بود / چطور یک رئیس جمهور اسم خلیج تاریخی فارس را یاد نگرفته / ظاهرا نه تاریخ و جغرافیا را دقیق خوانده اند نه حقوق بین الملل را / ظاهرا نمی داند برجام سند دوجانبه نیست که هر گونه بخواهد رفتار کند / سخنان امشب نشان داد برجام مستحکم تر از آن چیزی است که این آقا فکر می کرد / برای اولین بار در تاریخ، کشورهای بزرگ جهان در برابر امریکا ایستادند / حکومت ایران دیکتاتوری است یا حکومت هایی در منطقه که هنوز قبیله ای اداره می شوند /یادتان رفته شما

1 6
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
Sonami همزن برقی دستی 300 وات مدل shb‎-120

Sonami همزن برقی دستی 300 وات مدل shb‎-120