لیست اخبار

اقدام به بارداری، تاثیر کیت تخمک گذاری

اقدام به بارداری، تاثیر کیت تخمک گذاری

اگه این ماه باردارنشدم ماه بعد که کیت تخمک گذاری مثبت شد چه طوری اقدام داشته باشم؟

رتبه 114 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال سلامت کانال سلامت