لیست اخبار

چگونه کودکانمان را در مقابله با آزار جنسي مقاوم کنيم؟

چگونه کودکانمان را در مقابله با آزار جنسي مقاوم کنيم؟

سلامت نیوز:در روزگار کنوني که تحقق دهکده جهاني مک لوهان را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي، سرعت غيرقابل باوري را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش ها و ساير شاخصه هاي اجتماعي جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه اي شده که ديگر نمي توان دروازه هاي شهر را روي تغييرات بست؛ به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه مان اين قدر بر مبناي فرهنگ بومي و ارزش و سنت هاي نهادينه شده در متن جامعه، نوآوري توأم با شهامت تابوشکن

رتبه 112 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال سلامت کانال سلامت