لیست اخبار

دعوت به همکاری کارشناس فنی در اداره تعرفه و تجارت سازمان جهانی گمرک

دعوت به همکاری کارشناس فنی در اداره تعرفه و تجارت سازمان جهانی گمرک

با عنایت به امکان تصدی دو پست کارشناس فنی در اداره تعرفه و تجارت سازمان جهانی گمرک از کشورهای عضو درخواست نموده است که نسبت به تکمیل فرم ثبت نام برای افراد واجد شرایط اقدام نمایند:

رتبه 111 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال استخدام کانال استخدام