لیست اخبار

دعوت به همکاری بانک گردشگری در سال ۹۶

دعوت به همکاری بانک گردشگری در سال ۹۶

بانک گردشگری به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در پست متصدی امور بانکی از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق آزمون استخدامی و مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نمای

1 4
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال استخدام کانال استخدام
جاکفشی و جاکیفی Smart Carouselo

جاکفشی و جاکیفی Smart Carouselo