لیست اخبار

استخدام مجتمع تورستی تجاری

استخدام مجتمع تورستی تجاری

یک مجتمع تورستی تجاری واقع در قم از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همكاری می نمایدردیف عنوانشغلی شرایط

1 8
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال استخدام کانال استخدام
دستگاه حضور و غياب توسان Toosunمدل فقط اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب توسان Toosunمدل فقط اثر انگشت