لیست اخبار

شکست "رویای برجامی" و پایان دوگانه کاذب آرمانخواهی-واقعگرایی/سراب آرمان مبتنی بر سازمان های بین المللی

شکست "رویای برجامی" و پایان دوگانه کاذب آرمانخواهی-واقعگرایی/سراب آرمان مبتنی بر سازمان های بین المللی

واقعیت آن بود که برخلاف دوگانه ساختگی آرمانخواهی-واقع گرایی هر دو گروه رفتارشان مبتنی بر آرمان هایشان بود.در یکسو بر اساس «آرمان های مبتنی بر انقلاب بین المللی» و در سوی دیگر بر اساس «آرمان های مبتنی بر سازمان های بین المللی» سعی میشد مسیری برای واقع گرایی یافت.

1 13
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
خرید قانونی و دانلود فیلم ابد و یک روز با کیفیت 1080p

خرید قانونی و دانلود فیلم ابد و یک روز با کیفیت 1080p