لیست اخبار

کليد همگرايي منطقه اي؛ برجام مبنايي براي گسترش برنامه هسته اي در خاورميانه

کليد همگرايي منطقه اي؛ برجام مبنايي براي گسترش برنامه هسته اي در خاورميانه

خبرگزاري آريا- تنها راه برطرف کردن نگراني، تبديل کردن توافقنامه هسته اي به دست آمده با ايران به مبنايي براي گسترش برنامه هسته اي در منطقه خاورميانه است.

1 12
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
بافت مردانه Kartel

بافت مردانه Kartel