لیست اخبار

اختراع دوباره چرخ در بهارستان!

اختراع دوباره چرخ در بهارستان!

می توان گفت این طرح به صورت چشم بسته و بدون قیدی از دولت می‌خواهد روابط اقتصادی خود با کشورهای اروپایی را افزایش دهد!

رتبه 13 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار