گفت‌وگوهای امروز طیفی از مسائل روابط دوجانبه ایران و روسیه را در گرفت

لیست اخبار

گفت‌وگوهای امروز طیفی از مسائل روابط دوجانبه ایران و روسیه را در گرفت

گفت‌وگوهای امروز طیفی از مسائل روابط دوجانبه ایران و روسیه را در گرفت

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه گفت‌وگوهای امروز طیفی از مسائل روابط دوجانبه را در برمی‌گیرد، تاکید کرد: درخصوص مسائل دوجانبه ما بر توافقاتی که ماه مارس سال جاری در زمان سفر آقای روحانی به روسیه انجام شد، متمرکز شدیم.

1 4
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ساعت بند چرم Diesel مدل Mega Chief

ساعت بند چرم Diesel مدل Mega Chief