لیست اخبار

رایزنی مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با وزیر خارجه بروندی

رایزنی مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با وزیر خارجه بروندی

مهدی آقاجعفری مدیرکل آفریقای وزارت خارجه در دومین مرحله سفر به شرق آفریقا وارد بوجومبورا پایتخت بروندی شد و با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
دستگاه حضور و غياب توسان Toosunمدل فقط اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب توسان Toosunمدل فقط اثر انگشت