لیست اخبار

پوشش تحصیلی بیش ازیک میلیون و480 هزار بی سواد در سال 95

پوشش تحصیلی بیش ازیک میلیون و480 هزار بی سواد در سال 95

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به برنامه های سازمان برای سوادآموزی از پوشش تحصیلی بیش ازیک میلیون و480هزاربیسواد در سال 95 خبر داد.

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
کیف زنانه David Jones

کیف زنانه David Jones