لیست اخبار

شبکه عصبي؛ کليد ساخت ماشين هاي هوشمند

شبکه عصبي؛ کليد ساخت ماشين هاي هوشمند

رسانه کليک – يکي از بزرگترين آرزوهاي بشر، ساخت ماشيني است که بتواند بدون راننده، حرکت کرده و در صورت روبرو شدن با موانع، تصميم درستي براي رويارويي با آن بگيرد. شبکه عصبي شايد ساده ترين مثال زنده براي اين موضوع باشد.

رتبه 13 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار