لیست اخبار

درسی از بحبوحه جنگ جمل

درسی از بحبوحه جنگ جمل

فرض کنیم ماشین زمان یک ابزار خیالی نباشد و همین حالا ماشین زمان ما را به سال 36 هجری و بحبوحه جنگ جمل ببرد. در دوسوی میدان چه می بینیم؟

رتبه 114 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار