تفکر تحریم انتخابات، بازنده ترین تفکر است/ رای دادن، کم هزینه ترین راه ایجاد تغییر مطلوب برای مردم

لیست اخبار

تفکر تحریم انتخابات، بازنده ترین تفکر است/ رای دادن، کم هزینه ترین راه ایجاد تغییر مطلوب برای مردم

تفکر تحریم انتخابات، بازنده ترین تفکر است/ رای دادن، کم هزینه ترین راه ایجاد تغییر مطلوب برای مردم

در مجموع و به ویژه از سال 1388 به این طرف، شاهد این هستیم که رویکرد تجربه انتخابات سال های 1392 و اسفند 1394 توانست یک نوع تجربه اثربخشی بیشتر مشارکت را نشان بدهد و میزان اعتماد به صندوق رای را افزایش داد.

رتبه 19 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار