پاکسازي 30 هزار متر تبليغات انتخاباتي از معابر شمال تهران

لیست اخبار

پاکسازي 30 هزار متر تبليغات انتخاباتي از معابر شمال تهران

پاکسازي 30 هزار متر تبليغات انتخاباتي از معابر شمال تهران

گروه مناطق: معابر و جداره هاي شهري شمال تهران با حضور نيروهاي خدمات شهري شهرداري منطقه يك از پوسترها، شعار نويسي ها و ...

1 10
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
کیت آموزشی ربات خورشیدی 3 در 1

کیت آموزشی ربات خورشیدی 3 در 1