مسموم شدن شهروندان دزفولي بر اثر استنشاق گاز مجهول

لیست اخبار

مسموم شدن شهروندان دزفولي بر اثر استنشاق گاز مجهول

مسموم شدن شهروندان دزفولي بر اثر استنشاق گاز مجهول

تعدادي از شهروندان دزفولي بر اثر متصاعد شدن گاز با منشاء مجهول در يکي از مناطق شهر دزفول مسموم و به بيمارستان منتقل شدند.

1 8
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
سشوار حرفه ای Gemei

سشوار حرفه ای Gemei