لیست اخبار

خاطراتی از چند سرباز گمنام

خاطراتی از چند سرباز گمنام

9 ساله بودم، ‌هنوز معنی پدر را نفهمیده بودم، جایگاه پدر در زندگی دختر را نمی‌دانستم. فقط از بزرگترها می‌شنیدم که قدر پدر را باید دانست، اما این قدر و منزلت برای من مفهومی نداشت، مثل ماهی داخل آب بودم،‌ چه می‌دانستم خشکی چیست؟ تا سایه‌اش بر سرمان بود، نه از سرما چیزی فهمیدیم و نه از گرما،‌ به سختی برنمی‌خوردیم که بدانیم ناجی‌مان کیست.

رتبه 15 بازدید
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار