بیماری عجیب، پایانی تلخ را برای مهندس فوتبال رقم زد

لیست اخبار

بیماری عجیب، پایانی تلخ را برای مهندس فوتبال رقم زد

بیماری عجیب، پایانی تلخ را برای مهندس فوتبال رقم زد

گاراته اسپانیایی به علت یک بیماری عجیب مجبور شد برای همیشه از جهان فوتبال خداحافظی کند.

1 7
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال ورزش کانال ورزش
بافت مردانه مایکل

بافت مردانه مایکل