برای جستجوی عبارت آگوئرو اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد 324 میلیارد تومانی رئال مادرید به سرخیو آگوئرو!سیمرغ ، 17 ساعت پیشباشگاه رئال مادرید قصد دارید با ارائه پیشنهادی 53 میلیون پوندی, سرخیو آگوئرو را از منچسترسیتی به…

مانع بزرگ رئال برای خرید سرخیو آگوئروایلنا ، 1 روز پیشباشگاه رئال مادرید که از عملکرد مهاجمانش ناراضی است نظر دارد تا مهاجم منچسترسیتی را به خدمت بگیرد.