جستجوی عبارت اعاده

درخواست اعاده دادرسی در پرونده علی شریعتیبرترین ها ، 4 روز پیشوکیل‌مدافع علی شریعتی از طرح مجدد اعاده دادرسی در این پرونده خبر داد.

درخواست اعاده دادرسی در پرونده «علی شریعتی»ایسنا ، 4 روز پیشوکیل‌مدافع علی شریعتی از طرح مجدد اعاده دادرسی در این پرونده خبر داد.

امیرعبداللهیان: کشورهای اسلامی با اقدامات صهیونیست‌ها مقابله کنندخبرگزاری دانشجو ، 1 هفته پیش دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: توجه تهران به نقش آفرینی مصر در اعاده حقوق مردم فلسطین، لزوم مقابله کشورهای اسلامی با اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی یادآور می سازد.

دیدار امیرعبداللهیان با رئیس دفتر حافظ منافع مصرفردا ، 1 هفته پیشدستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: توجه تهران به نقش آفرینی مصر در اعاده حقوق مردم فلسطین، لزوم مقابله کشورهای اسلامی با اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی یادآور می سازد.


جستجوی عبارت از طریق Google