برای جستجوی عبارت اعاده اینجا کلیک کنید.

لایحه انتقال محکومان بین ایران و قزاقستان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدایلنا ، 1 هفته پیشمجلس شورای اسلامی با تصویب مجدد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، این لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد.


جستجوی عبارت از طریق Google