جستجوی عبارت ایتام

اجرای طرح رمضانی "یه لقمه مهربانی" در جنوب تهرانمیزان ، 2 روز پیشمعاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ از توزیع بسته‌های غذایی بین ایتام، کودکان کار، افراد ساکن در کوره پزخانه‌ها و نیازمندان محله‌های کم برخوردار این منطقه در قالب طرح "یه لقمه مهربانی" همزمان با ایام مبارک رمضان خبرداد.

افزایش کمک های مردمی به کمیته امداد/ضرورت ساماندهی کمک های خیران برای رفع محرومیتآنا ، 3 روز پیشمعاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: سال گذشته ۱۷۵ میلیارد تومان از طریق شبکه‌های مردمی ، ۲۹۰ میلیارد تومان از طریق صدقات ،۴۰۴ میلیارد تومان از طریق اکرام ایتام ،۲۵۸ میلیارد تومان از طریق زکات و ۳۵۷ میلیارد تومان نیز از طریق سایر کمک ها جمع آوری شده است که 1463میلیارد تومان مجموع مشارکت های مردم به کمیته امداد در سال گذشته بوده است .

درآمد 35 میلیاردی کفاره و فطریه در سال قبلبرترین ها ، 3 روز پیشمعاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اشاره به جمع‌آوری 35 میلیاردی درآمد کفاره و فطریه در سال گذشته، گفت: برنامه‌های متنوعی در قالب سفره‌های اطعام، جذب حامیان جدید، صله رحم ایتام با مسئولان در ماه رمضان خواهیم داشت.

۳۵ میلیاردی درآمد کفاره و فطریه در سال ۹۵/ تلاش برای ضد سرقت کردن صندوق‌های صدقاتخبر آنلاین ، 3 روز پیشایسنا نوشت: معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اشاره به جمع‌آوری 35 میلیاردی درآمد کفاره و فطریه در سال گذشته، گفت: برنامه‌های متنوعی در قالب سفره‌های اطعام، جذب حامیان جدید، صله رحم ایتام با مسئولان در ماه رمضان خواهیم داشت.

۱۰ هزار یتیم در نوبت حامیفردا ، 3 روز پیشمدیرکل اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: بسیاری از استان‌های محروم ما حامی ایتام ندارند به طوریکه در 20 استان کشور 10 هزار یتیم فاقد حامی و متوسط جذب حامی در هر ماه 10 هزار نفر است.

ضد سرقت کردن صندوقهای صدقات صدقاتعصر اعتبار ، 3 روز پیشعصر اعتبار- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اشاره به جمع‌آوری 35 میلیاردی درآمد کفاره و فطریه در سال گذشته، گفت: برنامه‌های متنوعی در قالب سفره‌های اطعام، جذب حامیان جدید، صله رحم ایتام با مسئولان در ماه رمضان خواهیم داشت.

ایتام استانهای محروم حامی ندارند/ 4 میلیارد، نیاز روزانه کمیته‌امداد برای رفع مشکلات مددجویانایسنا ، 4 روز پیشمدیرکل اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: بسیاری از استان‌های محروم ما حامی ایتام ندارند به طوریکه در 20 استان کشور 10 هزار یتیم فاقد حامی هستند و متوسط جذب حامی در هر ماه 10 هزار نفر است.

برنامه‌های کمیته امداد در ماه رمضان/ یاری گرفتن از ثروتمندان برای کمک به محرومانفارس نیوز ، 4 روز پیشمعاون توسعه مشارکت‌های کمیته امداد با اشاره به جمع‌‌آوری 35 میلیاردی درآمد کفاره و فطریه در سال گذشته، گفت: برنامه‌های متنوعی در قالب سفره‌های اطعام، جذب حامیان جدید، صله رحم ایتام با مسئولان در ماه رمضان خواهیم داشت.

10 هزار یتیم در نوبت حامی/ سرانه روزانه صدقه برای هر نفر 103 ریالفارس نیوز ، 4 روز پیشمدیرکل اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: بسیاری از استان‌های محروم ما حامی ایتام ندارند به طوریکه در 20 استان کشور 10 هزار یتیم فاقد حامی و متوسط جذب حامی در هر ماه 10 هزار نفر است.

برنامه‌های کمیته امداد در ماه رمضانفردا ، 4 روز پیشمعاون توسعه مشارکت‌های کمیته امداد با اشاره به جمع‌‌آوری 35 میلیاردی درآمد کفاره و فطریه در سال گذشته، گفت: برنامه‌های متنوعی در قالب سفره‌های اطعام، جذب حامیان جدید، صله رحم ایتام با مسئولان در ماه رمضان خواهیم داشت.

مساعدت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی حامیان در قالب «طرح طاها»مهر ، 4 روز پیشمعاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تهران با بیان اینکه «طرح طاها» به حدود چهار هزار نفر از ایتام تحت حمایت مساعدت می‌کنند، عنوان کرد: حامیان سال گذشته ۱۰ میلیارد ریال به ایتام کمک کردند.

حمایت از ۴ هزار یتیم با «طرح طاها»آنا ، 4 روز پیشمعاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران گفت: حامیان طرح‌های اکرام ایتام و محسنین می‌توانند در کنار مساعدت به ایتام و فرزندان خانواده‌های تحت حمایت با مشارکت در «طرح طاها» بیش از پیش به آتیه کودکان نیازمندکمک کنند.

وجود 8 میلیون مشترک صدقات و یک میلیون حامی اکرام ایتام و محسنینایسنا ، 1 هفته پیشمعاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: ۱۰ میلیون خانوار با این نهاد ارتباط سیستمی دارند.


جستجوی عبارت از طریق Google