برای جستجوی عبارت ایوبی اینجا کلیک کنید.

سینمای ایران درحال تولید فیلمسازان شبیه به هم است/الگوی ایوبی برای هنروتجربه؛ فرانسه بودایلنا ، 16 ساعت پیشاسعدیان به عنوان رئیس شورای صنفی نمایش و شهرام مکری به عنوان عضو شورای سیاستگذاری گروه هنروتجربه سیاست‌های این گروه سینمایی را نقد کردند. اسعدیان معتقد است مسیر اصلی سینمای ایران سرگرم‌کننده است پس محور اصلی سینمای ایران برای فراهم آوردن شرایط برای تولید و اکران این فیلم‌ها باشد.

حجت‌الله ایوبی: سینما فقط پول نیستایران اکونومیست ، 1 روز پیشحجت‌الله ایوبی مطلبی را تحت عنوان "جایگاه والای سینمای هنر و تجربه در جهان امروز" نوشت.

مدرسه ملی! سینما و ماجرای شفافیتسینماپرس ، 1 روز پیشسینماپرس: اختصاص بودجه کلان ایوبی به این مدرسه باعث شد اخباری مبنی بر دستمزدهای هنگفت به مدرسان این مدرسه منتشر شود. اخباری که حاکی از دستمزدهای ماهانه چندده میلیونی به کارگردان‌های مشهور بود. مدرسه‌ای که فلسفه وجودی‌اش برای بسیاری از سینماگران مبهم بوده و بسیاری علنا ناکارآمدی آن را اظهار داشتند و هدف تاسیس آن را چیزی جز ارتقای سینما و سینماگران می‌دانستند.

یک بام و دو هوای سازمان سینمایی در نظارت بر محتوای فیلم‌هاسینماپرس ، 1 هفته پیشسینماپرس: عضو سابق شورای پروانه نمایش در نامه خود تلویحاً و کنایه وار سیاست‌های یک بام و دو هوای سازمان سینمایی در دوره حجت‌الله ایوبی را مورد انتقاد قرار داده و از رئیس سازمان سینمایی فعلی می‌خواهد سیاست‌های غیرشفاف در ممیزی فیلم‌ها را کنار گذاشته و فیلمسازان را از سرگردانی برهانند.

میراث نامیمون ایوبی در حال پاک شدن/ مدرسه ملی سینمای ایران تعطیل می شودسینماپرس ، 1 هفته پیشسینماپرس: با لغو بورسیه‌های تحصیلی و تعطیلی کلاس‌های آموزشی به نظر می‌رسد مدرسه ملی سینمای ایران در سکوت خبری تعطیل شده است.


جستجوی عبارت از طریق Google