برای جستجوی عبارت بابک اینجا کلیک کنید.

بليت‌هاي کنسرت بابک جهانبخش زودتر از موعد فروخته مي‌شودآریا ، 7 ساعت پیش

جزئیات دیدار بابک زنجانی با قاضی مقیسهفرارو ، 1 روز پیشوکیل مدافع بابک زنجانی درباره خبر احضار موکلش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب می‌گوید از احضار اطلاع ندارد اما بر حسب شنیده‌ها، قاضی مقیسه در محل زندان حضور یافته و با زنجانی ملاقات کرده است.

اظهارنظر وکیل زنجانی درباره دیدار قاضی مقیسه با موکلش در اوینمشرق نیوز ، 1 روز پیشوکیل مدافع بابک زنجانی درباره خبر احضار موکلش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب می‌گوید از احضار اطلاع ندارد اما بر حسب شنیده‌ها، قاضی مقیسه در محل زندان حضور یافته و با زنجانی ملاقات کرده است.

پای رستم قاسمی به پرونده مجرم نفتی باز شد ایلنا ، 1 روز پیشمتهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات ادعا کرد که وزیر وقت نفت آقای بابک زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می شناخته است و با اعتماد وی به بابک زنجانی نفت فروخته شده است.

بابک زنجانی، روابط ایران با برخی کشورها را مسئله‌دار کردمشرق نیوز ، 2 روز پیشسخنگوی دستگاه دیپلماسی می‌گوید شناسایی اموال بابک زنجانی باعث ایجاد برخی مسائل در روابط ایران با بعضی کشورها شده بود.

واکنش وکیل بابک زنجانی به اظهارات وکیل شرکت نفتمشرق نیوز ، 2 روز پیشوکیل مدافع بابک زنجانی ادعای وکیل شرکت ملی نفت ایران که مدعی شده زنجانی به وکلای خارجی‌اش پیغام داده در موضوع شرکت اونر ایر همکاری نکنند، خلاف واقع و مغایر با اسناد و مدارک موجود است.

واکنش وکیل «بابک زنجانی» به اظهارات وکیل نفتیاقتصاد آنلاین ، 2 روز پیشوکیل‌ مدافع بابک زنجانی اظهارات مطروحه از سوی وکیل مدافع شرکت نفت مبنی بر پیغام زنجانی به وکلای خارج کشور به منظور عدم همکاری در خصوص شرکت هواپیمایی اونر ایر را خلاف واقع دانست.

واکنش وکیل «بابک زنجانی» به اظهارات وکیل شرکت نفتایسنا ، 2 روز پیشوکیل‌ مدافع بابک زنجانی اظهارات مطروحه از سوی وکیل مدافع شرکت نفت مبنی بر پیغام زنجانی به وکلای خارج کشور به منظور عدم همکاری در خصوص شرکت هواپیمایی اونر ایر را خلاف واقع دانست.

چهارمین جلسه علنی دادگاه همدستان بابک زنجانیاقتصاد نیوز ، 2 روز پیش

احضار دوباره «آرسن لوپن نفتی» به دادگاهاقتصاد نیوز ، 2 روز پیشرئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در خصوص احضار بابک زنجانی به شعبه 28 و اینکه آیا زیبا حالت منفرد هم احضار شده است؟ یا خیر گفت: فقط زنجانی برای روشن شدن موضوع مورد ادعای متهمان احضار شده است.

اظهارت وکیل شرکت نفت خلاف واقع استصدا و سیما ، 2 روز پیشوکیل مدافع بابک زنجانی: ادعای وکیل شرکت ملی نفت ایران که مدعی شده است زنجانی به وکلای خارجی‌اش پیغام داده در موضوع شرکت اونر ایر با شرکت نفت همکاری نکنند ، خلاف واقع و مغایر با اسناد و مدارک موجود است.

پیغام زنجانی برای همکاری نکردن وکلای خارجی، خلاف واقع استتسنیم ، 2 روز پیشوکیل مدافع بابک زنجانی ادعای وکیل شرکت ملی نفت ایران که مدعی شده زنجانی به وکلای خارجی‌اش پیغام داده در موضوع شرکت اونر ایر همکاری نکنند، خلاف واقع و مغایر با اسناد و مدارک موجود است.

احضار زنجانی برای روشن شدن صحت ادعای سایر متهمان/ غیرعلنی شدن دادگاه بررسی می‌شودایسکانیوز ، 2 روز پیشرئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران درباره احضار بابک زنجانی به شعبه 28 و اینکه آیا زیبا حالت منفرد هم احضار شده است؟گفت: فقط زنجانی آن هم برای روشن شدن ادعای متهمان احضار شد.

احضار زنجانی برای روشن شدن صحت ادعای سایر متهمانمشرق نیوز ، 2 روز پیشرئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران درباره احضار بابک زنجانی به شعبه 28 و اینکه آیا زیبا حالت منفرد هم احضار شده است؟گفت: فقط زنجانی آن هم برای روشن شدن ادعای متهمان احضار شد.

«بابک زنجانی» برای روشن شدن ادعای متهمان پرونده احضار شدایسنا ، 2 روز پیشقاضی مقیسه با بیان اینکه فقط بابک زنجانی و آن هم برای روشن شدن موضوع مورد ادعای متهمان احضار شده بود، گفت: با این فرد هیچ کاری در رابطه با پرونده نداریم مگر ادعایی که افراد مطرح می کنند.

توضیح قاضی مقیسه درباره احضار بابک زنجانیتسنیم ، 2 روز پیشقاضی مقیسه درباره احضار بابک زنجانی توضیحاتی ارائه کرد.

وظیفه‌ام فروش نفت و برگرداندن پول نبود/ قاضی‌مقیسه: شما جزو شرکای اصلی هستید و تنها کارگزار حمل نبوده‌ایداقتصاد آنلاین ، 2 روز پیشچهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

درخواست متهم پرونده فساد نفتی برای برگزاری جلسه غیرعلنی بررسی می‌شود/ صدور حکم پس از رسیدگی به دفاعیات متهمانایلنا ، 2 روز پیشرییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از احضار بابک زنجانی برای بررسی ادعاهای متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی خبر داد و گفت: مورد مورد به مورد کیفرخواست را باید متهمان دفاع کنند و بعد از آن حکم را صادر می‌کنیم.

احضار بابک زنجانی برای ارائه توضیحات به شعبه 28 دادگاه انقلابباشگاه خبرنگاران ، 2 روز پیشقاضی پرونده دو متهم نفتی گفت: در این پرونده به دلیل تایید شدن حکم زنجانی کاری به وی نداریم و فقط برای ارائه برخی از توضیحات وی به شعبه 28 دادگاه انقلاب احضار شد.

پایان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات 2 متهم نفتی/ 2 مردادماه پنجمین جلسه محاکمه برگزار می‌شودباشگاه خبرنگاران ، 2 روز پیشچهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات همدستان بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی به پایان رسید.


جستجوی عبارت از طریق Google