برای جستجوی عبارت بوشهری اینجا کلیک کنید.

ارسال 800 اثر به دبیرخانه‌های جشنواره علامه بلادی بوشهریایرنا ، 1 روز پیشبوشهر-ایرنا- دبیرجشنواره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری گفت: 800 اثر به دبیرخانه‌های جشنواره علامه بلادی بوشهری ارسال شده که از این شمار 300 اثر مربوط به دانشجویان است .