برای جستجوی عبارت ترمیمی اینجا کلیک کنید.

علم دندانپزشکی ترمیمی و شناخت درمان علت بیماری های دهان و دندانایرنا ، 5 دقیقه پیشتهران- ایرنا- دبیر مشاور علمی ترمیمی دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با تاکید بر اینکه دندانپزشکی ترمیمی امروزه به دنبال درمان علت بیماری های دهان و دندان است، گفت: ترمیم دندان، بازسازی انساج از دست رفته دندانی است به نحوی که عملکرد و زیبایی اولیه را به دندان و سیستم دندانی بازگرداند.

درمان علت بیماری هدف علم دندانپزشکی ترمیمیباشگاه خبرنگاران ، 27 دقیقه پیشکاظمی گفت: علم دندانپزشکی ترمیمی امروزه به سمت درمان علت بیماری می‌رود.

علم دندانپزشکی ترمیمی امروزه به سمت درمان علت بیماری استخبرگزاری دانشجو ، 1 ساعت پیشدبیر مشاور علمی ترمیمی دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه علم دندانپزشکی ترمیمی امروزه به سمت درمان علت بیماری است گفت: کامپوزیت‌ها و پرسلن‌های دندانی بیشترین کاربرد را در دندانپزشکی ترمیمی دارند.

اطلاعاتی در خصوص جراحی مجدد یا ثانویه بینیدکتر سلام ، 1 هفته پیشجراحی مجدد یا ثانویه بینی که جراحی ترمیمی نیز نامیده می شود، در شرایطی انجام می شود که ساختار بینی به دلیل تومور یا آسیب بافتی دیگری به هم ریخته باشد و جراح بخواهد آن را اصلاح كند. این جراحی به طور معمول زمانی انجام می شود که فرد قبلا یکبار عمل زیبایی را انجام […]

عوارض جراحی های زیبایی روی چشمایرنا ، 2 هفته پیشتهران - ایرنا - دبیر علمی انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران، به عوارض جراحی های زیبایی و ترمیمی صورت روی چشم و اطراف آن اشاره کرد و گفت: هرگونه عمل جراحی و غیرجراحی در نواحی میانی و فوقانی صورت، روی چشم و ارگان های چشم دخالت دارد و باید مراقب عوارض آن بود.

مراقب عوارض چشمی جراحی زیبایی صورت باشیدمهر ، 2 هفته پیشدبیر علمی انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران، گفت: شایع ترین عوارض ناشی از تزریق، افتادگی پلک ها، عدم بسته شدن پلک ها، انسداد مجرای چشمی و ریزش مداوم اشک است.

حدود ۷۵ درصد از اقتصاد جهانی در حال رشد استخبرگزاری دانشجو ، 3 هفته پیشمدیر صندوق بین المللی پول گفت: اقتصاد جهانی یک روند ترمیمی قوی و گسترده را طی می‌کند و در سال آینده حتی رشد سریعتری را خواهد داشت، اما همچنان برخی ریسک‌ها به قوت خود باقی است.

رشد اقتصادی جهان در سال آینده سرعت بیشتری می‌گیردعصر اعتبار ، 3 هفته پیشعصر اعتبار- مدیر صندوق بین المللی پول گفت، اقتصاد جهانی یک روند ترمیمی قوی و گسترده را طی می کند و در سال آینده حتی رشد سریعتری را خواهد داشت، اما همچنان برخی ریسک ها به قوت خود باقی است.

سبقت رشد اقتصادی جهان در سال آیندهباشگاه خبرنگاران ، 3 هفته پیشلاگارد گفت: اقتصاد جهانی یک روند ترمیمی قوی و گسترده را طی می کند و در سال آینده حتی رشد سریعتری را خواهد داشت.