برای جستجوی عبارت تلفیق اینجا کلیک کنید.

بنیاد مستضعفان برای اولین بار صورت مالی منتشر کرداقتصاد آنلاین ، 1 روز پیشچندی پیش مجمع عمومی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با حضور هیأت امناء برگزار شد و‌ گزارش حسابرسی‌شده صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی بنیاد مورد بررسی قرار گرفت.