برای جستجوی عبارت دادرسی اینجا کلیک کنید.

بقایی باز هم به دادگاه نرفت/ اعلام ختم دادرسیاقتصاد نیوز ، 8 ساعت پیشتسنیم: چهارمین جلسه محاکمه حمید بقایی در حالی امروز ۳۰ آبان ماه برگزار شد که وی مانند جلسه قبل در دادگاه کارکنان دولت حاضر نشد و قاضی ختم دادرسی را اعلام کرد.

بقایی باز هم به دادگاه نرفتتسنیم ، 9 ساعت پیشچهارمین جلسه محاکمه حمید بقایی در حالی امروز 30 آبان ماه برگزار شد که وی مانند جلسه قبل در دادگاه کارکنان دولت حاضر نشد و قاضی ختم دادرسی را اعلام کرد.