برای جستجوی عبارت دانشجويي اینجا کلیک کنید.

بهترين پروژه هاي دانشجويي در سال 2017 اعلام شدندآریا ، 1 هفته پیش​ دانشجويان معماري سوره رتبه دوم بهترين پروژه هاي ساخته شده ي دانشجويي در سال 2017 را کسب کردند.

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص برگزاري بيست و دومين المپياد _ علمي دانشجويي کشور در سال 1396آریا ، 2 هفته پیش سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع منتخبين المپياد (متمرکز و غيرمتمرکز) مي­رساند، مرحله نهايي بيست و دومين المپياد علمي دانشجويي کشور

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برگزاري بيست و دومين المپياد _ علمي دانشجويي کشور در سال 1396آریا ، 2 هفته پیش  سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع منتخبين المپياد (متمرکز و غيرمتمرکز) مي­رساند، مرحله نهايي بيست و دومين المپياد علمي دانشجويي کشور

ارتقاي کيفيت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان شاهد از اهداف بنياد استآریا ، 3 هفته پیش مديرکل آموزش بنياد شهيد و امور ايثارگران با تشريح سياست‌هاي آموزشي بنياد گفت: هدف نخست در بخش آموزش بنياد رشد کيفيت تحصيلي و افزايش تعداد ممتازين در بخش‌هاي دانش آموزي، دانشجويي و حوزوي است که براي رسيدن به اين هدف اقدامات مؤثري صورت گرفته است.


جستجوی عبارت از طریق Google