برای جستجوی عبارت درانتخابات اینجا کلیک کنید.

عواقب شکست رییس شنای ایران به یک عرب درانتخابات جهانیتابناک ، 4 هفته پیشالمسلم و رضوانی طی چند روز اخیر درگیری شدید رسانه ای داشتند و علیه هم دست به افشاگری زده بودند! که این رای گیری پایان این دعوای بین المللی با ناکامی رضوانی تمام شد. حالا کار شنای ایران در میادین مختلف سخت تر هم خواهد شد.

شبکه ناظرین شورای نگهبان باید تشکیلاتی شوندایرنا ، 1 ماه پیشبندرعباس- ایرنا- سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در هرمزگان گفت:5هزار و329 نفردرانتخابات اخیر میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در غرب هرمزگان و ریاست جمهوری در این استان نظارت داشتند که درخواست ما تشکیلاتی و پایدار شدن شبکه ناظرین است.

مديريت شهري درآستانه تحولآریا ، 1 ماه پیش پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان درانتخابات شوراي شهرمسير روشني را دراداره شهرتهران ترسيم کرده است.


جستجوی عبارت از طریق Google