برای جستجوی عبارت درانتخابات اینجا کلیک کنید.

ترفندجالب برای فراری دادن دوبازنشسته درانتخابات کمیته المپیکتابناک ، 4 روز پیش

یک کاندیدای دولتی دیگر درانتخابات ریاست بسکتبالتابناک ، 1 هفته پیشتا این لحظه چند چهره سرشناس که از آنها بعنوان جایگزین های سنتی مشحون اسم برده می شد وارد گود رقابت نشده اند اما جالب اینجاست که دو-سه تن از مدیران شاغل وزارت ورزش تا این لحظه ثبت نام کرده اند!

کنارگذاشتن یک بازرس ارشد از تیم ویژه مسئول بررسی دخالت روسیه در انتخابات آمریکااقتصاد نیوز ، 2 هفته پیشدو روزنامه آمریکایی روزگذشته(شنبه)گزارش دادند، کمیته ویژه مسئول بررسی مسئله مداخله احتمالی روسیه درانتخابات ریاست جمهوری 2016آمریکا یک بازرس ارشد اف.بی.آی را از این کمیته به دلیل تبادل پیام و متن با یکی از همکارانش که بیانگر دیدگاههایش علیه ترامپ بود، کنار گذاشت.

قصاعی شانس نخست ریاست براتاق مهم ایران و آلمانساعت24 ، 3 هفته پیشساعت 24- عباسعلی قصاعی عضو باسابقه اتاق بازرگانی ایران و آلمان درانتخابات دوره جدید هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان باکسب 217 رای از 474 رای ریخته شده به صندوق انتخابات به عنوان نفراول این انتخابت شانس بالایی برای ریاست براین اتاق دارد.